คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 8

คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 8

คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 8

 

รายการ คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 8

นานาชาติชื่นชมไทย ครัวของโลก

อาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion 2015) ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ นำเสนอแนวคิดหลักของการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “Nourishing and Delighting the World” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมี ศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นครัวโลก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของที่ตั้ง พืชพรรณอัน หลากหลาย เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวพระราชดำริการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 8

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpklVj8hKwA

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการจัดงาน Expo Milano, 2015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลัก จึงได้คัดเลือกหัวข้อ“การหล่อเลี้ยงโลกอย่างยั่งยืน”  เป็นแนวคิดในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยนำเสนอความเป็น “ครัวของโลก”  ที่พร้อมแสดงบทบาทให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงการเป็นแหล่งผลิตอาหาร  ที่ปลอดภัยในทุกกระบวนการ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีสินค้าอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานและทั่วโลกให้การยอมรับ

 

 

รายการคุยกันวันเสาร์

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 – 20.00 น.

ทาง TNN.24 ชม ,ทรูวิชั่นส์ระบบปกติ ช่อง 07 / ระบบ HD ช่อง 111

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

Related posts:

  1. คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 7   รายการ คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 7 ตื่นตานวัตกรรมการแปรรูปอาหารไทย...
  2. คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 6   รายการ คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 6 คุยกันวันเสาร์...
  3. คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 5   รายการ คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 5 คุยกันวันเสาร์...
  4. คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 1   รายการ คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 1 คุยกันวันเสาร์...
  5. คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 3   รายการ คุยกันวันเสาร์ / เส้นทางครัวไทยสู่ครัวโลก EXPO MILANO 2015, ITALY ตอนที่ 3 คุยกันวันเสาร์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top