‘ยิ่งลักษณ์’ สู้กลับฟ้องอสส.ไต่สวนคดีจำนำข้าวไม่สมบูรณ์

 

‘ยิ่งลักษณ์’ ขอใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องอัยการสูงสุดกับพวก เพื่อปกป้องตนเอง กรณีอัยการสูงสุดกับพวกปฏิบัติหน้าที่มิชอบในการไต่สวนคดีที่ไม่สมบูรณ์ บรรยายฟ้องเท็จและเกินการแจ้งข้อกล่าวหา ของ ป.ป.ช. นำเอกสารนอกสำนวนเข้าสู่สำนวนโดยมิชอบ

​วันนี้ ( 29 ก.ย. 2558) น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังศาลอาญาเพื่อยื่นฟ้องอัยการสูงสุดพร้อมพวกในความผิดอาญาฐาน ร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 200 และมาตรา 83 โดยเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระกันรวม 3 กรณีดังต่อไปนี้

1.การที่อัยการสูงสุดมีความเห็นชี้ข้อไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะดำเนินคดีได้รวม 4 ข้อ อันประกอบไปด้วย ประเด็นปัญหาเรื่องโครงการรับจำนำข้าว ประเด็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นเรื่องการทุจริต และประเด็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งเป็นคุณกับตน แต่กลับไม่ได้ไต่สวนให้เสร็จสิ้นตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและภายหลังกลับมีความเห็นสั่งฟ้อง 1 ชั่วโมงก่อนการพิจารณาถอดถอนตนที่ สนช.

​2.การบรรยายฟ้องของอัยการสูงสุด ที่ยื่นฟ้องตนต่อศาลมีการเพิ่มเติมข้อกล่าวหาจากที่ ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหาเดิมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 โดยไม่มีข้อกล่าวหาว่าทุจริต หรือสมยอมให้ทุจริต แต่คำฟ้องของ อสส.กลับบรรยายว่าตนรู้เห็นและสมยอมให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น

​3. ในชั้นพิจารณาของศาล อัยการสูงสุดกลับนำเอกสารที่ไม่มีการไต่สวนในชั้นป.ป.ช. และในชั้นคณะทำงานร่วมระหว่างอัยการสูงสุดและป.ป.ช. ในคดีที่กล่าวหาดิฉันเข้ามาในสำนวนจำนวนกล่าว 60,000 แผ่น ซึ่งถือเป็นการนำเอกสารนอกสำนวน เข้ามาในสำนวนโดยมิชอบ

​นอกจากนี้ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ยังเห็นว่าการดำเนินการของอัยการสูงสุดทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงจำเป็นต้องรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายที่ต้องฟ้องร้องกับทุกกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม และไม่เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ระเบียบและ หลักนิติธรรม

สำหรับบรรยากาศในวันนี้ไม่มีมวลชนเดินทางมาให้กำลังใจ ด้านน.ส.ยิ่งลักษณ์มีสีหน้าเรียบเฉยเมื่อเดินทางมาถึง ทั้งนี้น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ใช้เวลาในการยื่นเอกสารเพียง 10 นาที ก่อนออกมาให้สัมภาษณ์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ศาลได้แจ้งต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ว่าจะรับทราบผลการร้องเรียนภายใน 7 วัน

โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า มาใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมยื่นฟ้องนายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด นายสุรศักดิ์ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน และพวกรวม 4 คน ใน 3 ประเด็นคือ การตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาและระหว่างป.ป.ช.กับอัยการซึ่งมัประด็น 2 ข้อที่ไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่งในส่วนนี้ชั้นอัยการสูงสุดไม่ได้สอบโดยสมบูรณ์ ถ้าสื่อมวลชนจำได้ ได้อัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องตนก่อนที่สนช.จะมีมติถอดถอนเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น 2.ในชั้นอัยการความจริง แล้วตามสำนวนที่ป.ป.ช.ส่งมาจะส่งมาในข้อกล่าวหาที่ว่าละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 แต่ในชั้นของอัยการมีการเพิ่มว่ามีการสมรู้ในประเด็นทุจริตเข้ามาด้วย ซึ่งอยู่นอกประเด็นของป.ป.ช. 3.ในชั้นการพิจารณาของชั้นศาลมีการนำเอกสารนอกสำนวนที่ไม่มีการไต่สวนตั้งแต่ในชั้นป.ป.ช.หรือในชั้นของคณะกรรมการร่วมระหว่างป.ป.ช.กับอัยการเข้ามาอยู่ในสำนวนของตนที่เรียกว่าเอกสารนอกสำนวน 6 หมื่นแผ่น ทั้งหมดเป็น 3 ประการที่ยื่นฟ้องต่ออัยการสูงสุด

เมื่อถามว่าทำไมถึงมายื่นฟ้องในเวลานี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ความจริงแล้วการยื่นฟ้องต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งต้องรวบรวมเอกสารเนื้อหา ให้เกิดความพร้อมในเรื่องของเนื้อหาและเป็นการใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมมากว่า

เมื่อถามว่าเป็นห่วงหรือไม่ว่าศาลจะไม่รับฟ้อง เพราะก่อนหน้านี้ศาลอาญาเคยมีคำสั่งไม่รับฟ้องในคดีที่จำเลยร่วมกันยื่นในเรื่องของการระบายข้าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ตนได้ทำเต็มที่เป็นการมาใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม ก็หวังว่าจะได้รับการพิจารณา ตนคงไม่กล้าคาดหวัง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับศาลจะพิจารณา ส่วนเอกสารที่นำมายื่น เป็นเรื่องของเอกสารที่นำมายื่น อย่างไรก็ตามสำนวน 6 หมื่นแผ่นที่ศาลส่งมาได้รับเป็นที่แล้ว ซึ่งเป็นการทยอยส่งมาให้

เมื่อถามว่าเวลา 2 เดือนก่อนศาลฎีกาฯ จะนัดไต่สวนคดีครั้งแรกจะเตรียมหลักฐานสู้คดีทันหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า รู้สึกหนักใจเพราะจากที่เตรียมมาทั้งหมด ปรากฎว่าวันที่มาศาลก็ได้รับเพิ่มมา 6 หมื่นแผ่น ถ้ามาเป็นผู้ที่ถูกฟ้องแน่นอนว่าเราอยากมีเวลาในการเตรียมตัวให้รอบคอบ คงต้องทำให้ดีที่สุดในเวลาที่มีอยู่

เมื่อถามถึงการเรียกค่าเสียหายที่รัฐบาลจะเรียกเป็นจำนวนเงิน 5 แสนล้านบาท น.ส.ยิ่งลักษณ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามในเรื่องดังกล่าว

 

ที่มา voiceTV

 

ภาพ : Twitter @INamKaa

Related posts:

  1. ยิ่งลักษณ์ ปฏิเสธทุกข้อหาคดีจำนำข้าว-ยื่นประกัน 30 ล้านบาท-ห้ามออกนอกประเทศ   ศาลฎีกา นักการเมือง นัดตรวจพยานคดียิ่งลักษณ์ ทุจริตนำจำข้าว 21และ28 ก.ค.-ห้ามออกนอกประเทศ ขณะจำเลยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ด้าน ทนายความ...
  2. “ยิ่งลักษณ์” โพสต์เฟซบุ๊กวอนองค์กรอิสระยึดหลักการ ไม่มีเหตุผลที่ศาล รธน.รับคำร้องกรณีโยกย้ายถวิล   วันนี้ (9 เมษายน 2557) นางสาวยิ่งลักษณ์ ขินวัตร นายกรัฐมนตรีรักษาการ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีที่ศาล...
  3. นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ยิ้มทั้งน้ำตา ยันไม่ท้อ ไม่ร้องไห้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยันกับผู้สื่อข่าว หลังจากต่อสู้กับ น้ำท่วม มากกว่า 1 เดือน แต่ยังย้ำ...
  4. EU.ชม “ยิ่งลักษณ์” มีภาวะผู้นำในการแก้ปัญหาการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ   เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล บารอนเนสแคทเธอรีน แอชตัน (Baroness Catherine Ashton)...
  5. นิวส์วีคสัมภาษณ์พิเศษนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ประเด็นร้อน น้ำท่วม การเมือง และพระมหากษัตริย์ (Newsweek Magazine 05/12/11) นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ารับตำแหน่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในบทสัมภษณ์พิเศษกับนิตยสาร Newsweek นี้...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top