“สุรนันทน์ เวชชาชีวะ” เปรียบรธน.คือสิ่งมีชีวิต สังคมเปลี่ยน-ต้องแก้ตาม ปชช.

 

หมายเหตุ - นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ “มติชน” ถึงเนื้อหาการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่าง

สัมภาษณ์พิเศษ โดย ศุภกาญจน์ เรืองเดช

มติชนรายวัน 2 กรกฎาคม 2558

 

- จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลักๆ คืออะไร

ผมไม่ตำหนิคนคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะผมเชื่อว่าผมรู้จักบุคลเหล่านี้จากการร่วมงานกันมา คนเหล่านี้ไม่ได้ไม่หวังดีกับประเทศ แต่มีความตั้งใจดี เพียงแต่มุมมองของเขามีความแตกต่าง เขาเห็นซีกที่เลวร้ายของประชาธิปไตย ทุกคนฝันว่าถ้าเขียนกติกาแล้วกติกานี้จะต้องเป็นกติกาที่ดีที่สุด คุมให้อยู่ สภาพต่างๆ อยู่ได้ แต่โดยสภาพความจริงเป็นไปไม่ได้ พอมีทัศนคติที่อยากจะคุม หรืออยากจะให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามใจตนเอง แต่ลืมไปว่ามีคนอื่นๆ ที่เขาคิดแตกต่างจนทำให้มีปัญหา และนี่คือปัญหาพื้นฐาน นโยบายหลักที่เขียนไว้ในเรื่องของการปฏิรูปไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะเห็น กลุ่มที่ร่างอาจจะบอกว่าดี แต่กลุ่มอื่นเขาอาจจะบอกว่ามีจุดอ่อน ดังนั้น ถ้าเสนอว่าอยากให้ประเทศเป็นรูปแบบนี้ก็มาคุยกัน แล้วในที่สุดคุณยอมบางส่วน ลืมบางส่วน พื้นที่ตรงกลางเกิด ผมว่าเป็นเรื่องที่ดี

จำตอนร่างรัฐธรรมนูญปี 40 ได้หรือไม่ คุณเสนอตุ๊กตาที่เป็นกรอบความคิดมาร่างหนึ่งแล้วเดินสายคุยกับกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ อย่างน้อยที่สุดเอกสารชุดนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แล้วอย่าไปคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญจะอยู่ถาวร ไม่มีอะไรถาวร เอกสารรัฐธรรมนูญควรเป็นเอกสารที่มีชีวิต เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงต้องมีการแก้ไขได้ เปลี่ยนไปตามความต้องการของประชาชนในยุคนั้นทำให้อยู่ได้ ไม่ต้องทะเลาะกัน ไม่ต้องใช้ปืนใช้อำนาจ นั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็น ถ้าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้และ คสช.มองเห็นตรงนี้ เขาจะทำบุญคุณให้กับประเทศอย่างมหาศาล จะแก้ปัญหาเดิมๆ ที่ห่วงได้ เช่น เรื่องนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชั่น ผมยอมรับว่าในวงการการเมืองนักการเมืองดีๆ มี นักการเมืองที่เข้ามาหากินก็มี แต่ไม่ใช่ทุกคน เพราะฉะนั้น จะจัดการกับคนไม่ดีอย่างไรต้องมาหาทางร่วมกัน ไม่ใช่มาบอกว่านักการเมืองทุกคนเลว ข้าราชการที่เคยทำงานให้รัฐบาลเก่าๆ เลวหมด หรือนักธุรกิจที่สนับสนุนพรรคการเมืองเลวหมด แล้วเหลือคนดีอยู่จำนวนหนึ่งนั่นคือพวกเขา แบบนี้ประเทศอยู่ไม่ได้ ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ถ้าเปิดใจกว้างฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย เขาก็อยู่ได้ความคิดเห็นของเขาที่ดีๆ ก็สามารถนำมาเป็นแนวทางของประเทศได้

 

- กมธ.ยกร่างฯวางแนวทางที่จะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผ่านมา อาจมีการจำกัดกลุ่มการเมือง

ไม่ๆ ตอนนี้เกินกว่านั้นแล้ว ตอนนี้กลายเป็นว่าฉันมีชุดความคิดอะไรที่ฉันเคยใฝ่ฝันมาแล้วทำไม่ได้ เอามาใส่ไว้แต่ชุดความคิดเหล่านั้นเป็นชุดความคิดของคนกลุ่มเดียว ยังมีกระบวนการอื่น เช่น ผมยอมรับการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีการฟังเสียงของทุกคน แล้วทำไมเราไม่เอากระบวนการนั้นมาใช้กับข้อเสนอด้านปฏิรูปต่างๆ ที่มีข้อเสนอดีๆ แต่มีการตั้งคำถามว่าข้อเสนอเหล่านั้นได้มีการพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนหรือไม่ ถ้ามีกระบวนการตรงนั้นแล้วทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิด และเป็นชุดความคิดที่อย่างน้อยกลุ่มใหญ่ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นตรงกันถือเป็นสิ่งที่ดี และที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะแก้ไขยาก แต่เอามาไว้ในแผนปรับปรุงพัฒนาเศรษฐกิจว่าจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไร

ถ้าจะมาบังคับว่าความคิดของคนอื่นไม่ถูกเลย ความคิดของฉันที่วางไว้คือสิ่งที่ถูกที่สุดต้องเป็นตามนี้ จะมีปัญหาที่ประชาชนไม่ยอมรับ ถึงแม้จะบอกว่าไปผ่านการทำประชามติมา แต่ถ้าประชาชนไม่ยอมรับ ความคิดดีๆ บางอย่างอาจจะเสียไปด้วยซ้ำ เพราะรัฐบาลที่ขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดก็ตามจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้เรื่อง เพราะประชาชนไม่เอา จะเสียของอย่างแท้จริง ผมยังไม่อยากไปบอกว่ามาตรานี้ดี มาตรานี้ไม่ดี เพราะยังไม่เสร็จสิ้น แต่ถ้าเปิดกระบวนการตั้งแต่ตอนนี้ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะมีผลดีจากความเสียหายที่จากรัฐประหาร มากกว่าที่เมื่อรัฐบาลประชาธิปไตยเข้ามาแล้วมาบอกว่านี่คือผลพวงของการรัฐประหาร ฉันรับไม่ได้ เริ่มต้นกันใหม่อีกจะเสียเวลา

 

- ข้อกังวลของ กมธ.ยกร่างฯกลัวว่ารัฐบาลที่มารับช่วงต่อจะไม่ทำสิ่งที่วางแนวทางไว้หรือไม่

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเขาต้องไว้ใจประชาชน นี่คือพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น คุณจะมากังวลไม่ได้ คุณต้องไว้ใจประชาชน วันนี้ประชาชนมีความรู้ ขณะที่ประชาชนก็ต้องเรียนรู้ว่าถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีไปไม่แล้วได้เรื่อง คราวหน้าไม่เลือกแล้ว ปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดได้จากการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง เราต้องไว้ใจประชาชน เพราะถ้าไม่ไว้ใจประชาชน ประชาชนจะไม่ไว้ใจคุณ แล้วสุดท้ายคุณอยู่ไม่ได้

 

- การที่รัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญร่างที่ 1 ในหลายประเด็นสะท้อนอะไรบ้าง

ผมว่าบางเรื่องเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ไม่อยากไปบอกว่าดีหรือไม่ดี เพราะว่าไม่ทราบรายละเอียดมากว่าทำไมเกิดขึ้น แต่คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ และอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกว่าบุคคลในรัฐบาลเริ่มฟังเสียงสังคมมากขึ้น ตรงนี้ที่สุดแล้วต้องดูว่า ถ้าเขาเปิดกว้างจริงก็ดี ตรงที่ห่วงคือโครงสร้างที่มีปัญหา เพราะว่ามีอะไรใหม่ๆ เข้ามาเยอะ นอกจากนี้ การปฏิรูปองค์กรหลายองค์กรที่กำลังเสนอกันอยู่ในขณะนี้ ผมว่าจริงๆ แล้วทุกองค์กรมีปัญหา ดังนั้น ถ้าจะปฏิรูปตำรวจต้องปฏิรูปทหารด้วย ถ้าจะปฏิรูประบบราชการพลเรือนต้องปฏิรูปความสัมพันธ์ของราชการพลเรือนกับฝ่ายธุรกิจหรือฝ่ายเอกชนด้วยว่าจะทำงานกันอย่างไรเพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนได้ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถเขียนได้ แต่ถ้าไปใส่รายละเอียด มีวรรคตอนบางวรรคตอนที่ไปซ่อนบางเรื่องไว้ หรือไปผูกจนทำงานไม่ได้เพราะว่าไปตั้งโจทย์ต้องไปควบคุมตัวแทนที่มาจากประชาชนจะสร้างปัญหาอีก ในที่สุดแล้วประชาชนมีความคาดหวังว่าเขาเลือกคนเข้าไปทำงาน ถ้าเกิดคนที่เขาเลือกเข้าไปทำงานไม่ได้ แล้วทำงานไม่ได้เพราะกฎกติกาชุดนี้ที่ร่างโดยรัฐบาลรัฐประหาร หรือกระบวนการของ คสช. ในที่สุดประชาชนก็จะไม่ไว้ใจระบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ แล้วในที่สุดรัฐธรรมนูญนี้ก็จะมีปัญหา แล้วก็ต้องมีคนเดินเข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญนี้อีก ผมว่าไม่สนุกหรอก ประเทศไทยถอยหลังกว่านี้ไม่ได้

 

- สุดท้ายแล้ว วางอนาคตทางการเมืองต่อจากนี้อย่างไร

ขายกาแฟ ขายไข่กระทะ แล้วขายก๋วยเตี๋ยวเรือ เอาบริษัทนี้ให้อยู่รอดภายใต้ภาวะนี้เก่งแล้ว ผมว่าสิ่งที่สำคัญของนักการเมืองพูดตรงๆ เลยคือ นักการเมืองต้องปฏิรูปตัวเองพรรคการเมืองแต่ละพรรค ไม่ว่าจะพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรคเพื่อไทย (พท.) หรือพรรคอื่นๆ ต้องปฏิรูป เพราะชุดความคิดที่เสนอมาในอดีตนั้นไม่ทันสมัยแล้ว เงื่อนไขของโลกเปลี่ยน ระบบเศรษฐกิจของโลกที่กระทบกับของไทยเปลี่ยน ทั้งความคิดของประชาชนก็เปลี่ยน ประชาชนต้องการประชาธิปไตยจริง แต่ต้องการความสงบ ไม่ต้องการนักการเมืองที่ทะเลาะ และทุจริตคอร์รัปชั่น โจทย์พวกนี้นักการเมืองและพรรคการเมืองจะมีทิฐิไม่ได้ จะต้องปฏิรูปตัวเอง แล้วไม่ว่าพรรคไหนที่สามารถปรับตัวเองให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผมคิดว่าพรรคนั้นจะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าพรรคไหนไม่ปฏิรูปตัวเอง ความล้มเหลวในอดีต ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ไม่ยอมไปแก้ไขความล้มเหลวนั้น ไม่สามารถที่จะเสนอชุดความคิดใหม่ที่จะแก้ปัญหาของประเทศ นักการเมืองเองจะล้มเหลว พรรคการเมืองก็จะล้มเหลว แล้วก็จะทำให้คณะทหารหรือคนที่ต้องการได้อำนาจใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างในการเข้ายึดอำนาจ หรือคงอำนาจไว้ ซึ่งไม่เป็นผลดีเลยต่อระบอบประชาธิปไตย

ถ้าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองต้องการที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ต้องปฏิรูปตัวเอง และเสนอชุดความคิดใหม่ ความสำเร็จของไทยรักไทยนั้นคือความสำเร็จของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่สามารถเสนอชุดความคิดหนึ่งที่เป็นความคิดที่ก้าวหน้า และประชาชนบอกว่าฉันต้องการนโยบายนี้ วันนี้ผมถามว่ามีพรรคการเมืองไหนเสนอแนวความคิดใหม่ๆ บ้าง ยกเว้นที่จะต่อว่ากันไปมา อันนี้นักการเมืองต้องเลิกที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกัน ที่คนรู้สึกว่าทะเลาะกันเพื่อตัวเอง แต่ต้องคิดเสนอชุดความคิดใหม่ว่าฉันจะเปลี่ยนประเทศนี้อย่างไร

หมายเหตุ - นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ “มติชน” ถึงเนื้อหาการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่าง

สัมภาษณ์พิเศษ โดย ศุภกาญจน์ เรืองเดช

มติชนรายวัน 2 กรกฎาคม 2558

 

ที่มา มติชน

Related posts:

  1. “สุรนันทน์ เวชชาชีวะ” กระตุ้นสมอง ในห้วง “พักร้อน” การเมือง   หนังสือพิมพ์มติชน (รายวัน) ได้ลงบทสัมภาษณ์พิเศษ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดย ศุภกาญจน์ เรืองเดช ถึงการเป็นเจ้าของกิจการร้านกาแฟ ปัญหาเศรษฐกิจ...
  2. “สุรนันทน์ เวชชาชีวะ” ตอบโจทย์ทางออกประเทศไทย “ผ่าเกมรุกวิกฤตรัฐบาล”   วันที่ 12 พ.ย. 56 นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ออกรายการ “ตอบโจทย์ทางออกประเทศไทย” สนทนาในประเด็น...
  3. “สุรนันทน์” เห็นด้วย “บ่อนเสรี” แต่ต้องจัดการให้ดี ถ้าไม่ก็อย่าคิด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อเสนอให้มีการเปิดบ่อนกาสิโนให้ถูกกฎหมาย ว่า สำหรับตน ตนเห็นด้วย...
  4. สัมภาษณ์พิเศษ “สุรนันทน์ เวชชาชีวะ” เปิดแนวคิด “ยิ่งลักษณ์” ปฏิรูปการเมือง ไม่จำเป็นต้องถอดนิรโทษฯ   นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ “มติชน” ถึงแนวคิดตั้งสภาปฏิรูปการเมืองของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี...
  5. “สุรนันทน์” เปิดกว้าง หากสภาขับเคลื่อนฯ ทาบทามนักการเมืองร่วม “อย่างจริงใจ”   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวเรื่องมีการพยายามทาบทามคนจากฝั่งเพื่อไทย (พท.) มานั่งในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top