กระทรวงเกษตรฯ เปิดอาคารแสดง Thailand Pavilion สุดอลังการ

thailandpavilion

 

กระทรวงเกษตรฯ เปิดอาคารแสดงประเทศไทยสุดอลังการ ต่างชาติให้ความสนใจเข้าชม Thailand Pavilion ทรงงอบอย่างล้นหลาม

งาน Universal Exposition Milano 2015 หรือ Expo Milano 2015, Italy ถือเป็นงานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก (World Expo) ที่สาธารณรัฐอิตาลีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ก็เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และศักยภาพในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยงาน Expo Milano 2015, Italy มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2558 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานในครั้งนี้ คือ “อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต” (Feeding the Planet, Energy for Life) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการนำประเทศไทยเข้าร่วมงาน ได้คัดเลือกหัวข้อหลักในการเข้าร่วมงานครั้งนี้คือ “การหล่อเลี้ยงโลกอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศไทยในฐานะ “ครัวของโลก” ที่พร้อมแสดงบทบาทให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยในทุกระบวนการ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีสินค้าอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานและทั่วโลกให้การยอมรับ

สำหรับอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในครั้งนี้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะดุดตา ด้วยการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยที่เป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม มาออกแบบอาคารเป็นรูป “งอบ” ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อยักษ์ใหญ่ในอิตาลีและติดอันดับ 1 ใน 5 ของอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยโดดเด่นที่สุดจาก 140 กว่าประเทศที่เข้าร่วมงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นที่จัดแสดงเกือบ 3,000 ตารางเมตร และเป็น 1 ใน 12 ประเทศที่มีพื้นที่ Pavilion ขนาดใหญ่ที่สุดในงาน Expo Milano 2015, Italy เทียบเท่าประเทศมหาอำนาจอย่าง สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยแบ่งการโซนการจัดแสดงออกเป็น 5 โซนได้แก่

โซนที่ 1 ทรัพย์ในดินสินในน้ำ จิตวิญญาณความเป็นไทย (The Land of Plenty,Spirit of Thai) โดยเป็นโซนที่อยู่บริเวณด้านนอกอาคารที่จัดแสดงการปลูกข้าวพันธุ์ กข.31 ที่คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า รวมถึงการจำลองตลาดน้ำวิถีชีวิตความเป็นไทยที่ผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โซนที่ 2 สุวรรณภูมิ (Golden Land) เป็นโซนที่ใช้เทคนิคฮอโลแกรม 3 มิติ ผสมผสานการฉายภาพรอบทิศทาง (3D HOLOGRAM with 360˚ VIDEO PROJECTION) ที่จัดแสดงถึงเนื้อหาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย

วิถีการเกษตรที่หลากหลาย จนทำให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

โซนที่ 3 ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) เป็นโซนที่นำเสนอการฉายภาพบนทุกพื้นผิวรอบทิศทาง โดยจัดแสดงเนื้อหาภาพสายพานการผลิตที่ทันสมัยของไทย มีเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและบรรจุผลิตภัณฑ์

ที่ปลอดภัยได้มาตราฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบของไทยให้แก่นานาชาติ

โซนที่ 4 กษัตริย์แห่งเกษตร (King of Agriculture) เป็นห้องฉายภาพยนตร์ที่ผสมผสานเทคนิคพิเศษ (Super Wide-Screen + Special Effect) ที่นำเสนอโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์แห่งการเกษตร ปราชญ์แห่งดินและน้ำ ผู้ทรงงานมากมายเพื่อเกษตรกรชาวไทยอย่างไม่เคยหยุดยั้ง จนทั่วโลกให้การยกย่อง

โซนที่ 5 อาหารแห่งอนาคต (Food for the future) เป็นโซนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มพร้อมทานนานาชนิด ได้แก่กลุ่ม Ready to eat อาทิ ข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องพร้อมกับข้าวชนิดต่างๆ กลุ่ม Ready to go ได้แก่ ข้าวพร้อมกับข้าวประเภทต่างๆ ขนมหวานไทย ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพร และกลุ่ม Ready to cook ได้แก่ เครื่องปรุงอาหาร ต่างๆ ซึ่งจะแสดงให้ประชาคมโลกตระหนักถึงขีดความสามารถ สร้างความเชื่อมั่น

ในการลงทุนหรือร่วมลงทุน และเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นประธานเปิดอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) กล่าวว่า ภายหลังจากเปิดงาน Expo Milano 2015, Italy อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ที่ผ่านมา ปรากฏว่าอาคารแสดงประเทศไทย ได้การตอบรับจากผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติรวมถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกเป็นอย่างล้นหลาม โดยมีผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยประมาณวันละ 12,000 คน และคาดว่าตลอดการจัดงาน 6 เดือน จะมีผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน นอกจากนี้ในส่วนของการนำสินค้าอาหารไทยไปจำหน่ายภายในงานนั้น ปรากฏว่าได้การตอบรับอย่างดี โดยเฉพาะอาหารพร้อมทานประเภทข้าวแกงมัสมั่น น้ำผลไม้และผลไม้อบแห้ง ซึ่งในแต่ละวันนั้นจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว

“สำหรับการแสดงของประเทศไทย ที่จะนำไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ภายใต้แนวคิด “Thai Experience, Thai Live Exhibition” มีการจัดแสดงภายในงานทั้งหมด 6 ชุด หมุนเวียนทุกวัน วันละ 4 รอบ ได้แก่ 1.การแสดง

วิถีน้ำของชาวไทย 2. การแสดงหุ่นละครเล็ก 3. การชกมวยคาดเชือก 4. การละเล่นผีตาโขน 5. การแสดงดนตรีประชันเปิงมางคอก และ 6. การแสดงส้มตำ Percussion ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติที่เข้าชมงานเป็นอย่างมากเช่นกัน

 

Related posts:

  1. มหกรรม Thailand Mobile Expo 2012 (Sanook 10/01/2012)  ในช่วงปลายเดือนมกราคม  2555 เตรียมพบกับมหกรรมมือถือ – แท็ปเล็ตครั้งแรกของปี  ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile...
  2. Style Update / Thailand Medical Hub Expo 2012   งานแสดงศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลและการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งเอเชีย รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก ประเทศต่างๆ ทั่วโลก   Thailand Medical Hub...
  3. เริ่มแล้ววันนี้กับ Thailand Mobile Expo 2012 (Thailand Mobile Expo 26/01/12) เริ่มแล้ววันนี้กับมหกรรมมือถือครั้งยิ่งใหญ่ต้นปี Thailand Mobile Expo 2012 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่...
  4. มหกรรมมือถือ “Thailand Mobile Expo 2011 Showcase” มาแล้ว   (techxcite  14/09/2011)   ในวันที่ 29 ก.ย.  – 2 ต.ค. 2554...
  5. ถึงเวลาช็อปสมาร์ทโฟน… 62 รุ่นใหม่ในงาน Mobile Expo 23 พ.ค. นี้ ถึงเวลาช็อปสมาร์ทโฟน… 62 รุ่นใหม่ในงาน Mobile Expo 23 พ.ค. นี้ Thailand Mobile...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top