‘กรมเจ้าท่า’ เตรียมปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือประจำทางใหม่

‘กรมเจ้าท่า’เตรียมปรับลดอัตรา ค่าโดยสารเรือประจำทางใหม่ เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับต่ำลงกว่า 29 บาท/ลิตร โดยผู้ประกอบการจะต้องปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือลงทันที ตามมติคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง

จากกรณีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลลงอย่างต่อเนื่อง กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ในฐานะคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง มีหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขเรื่องค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าจูงเรือ ค่าบริการอื่นๆ จำนวนเรือที่จะใช้เดิน เวลาออกเรือและเวลาเรือถึงท่าปลายทาง ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการเดินเรือ เรื่อง การปรับอัตราค่าโดยสารเรือ กรณีราคาน้ำมันดีเซลปรับต่ำลงกว่า 29 บาท/ลิตร ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ระดับราคา 25.09 บาท/ลิตร โดยผู้ประกอบการจะต้องปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือลงทันที ตามมติคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ทั้งนี้

ผู้ประกอบการเดินเรือได้มีการยืนยันปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือ มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้มีการปรับอัตราค่าโดยสารเรือเฉพาะเรือด่วนเจ้าพระยาธรรมดา(ไม่มีธง) จาก 10,12,14 บาท/คน/เที่ยว เป็น 9,11,13 บาท/คน/เที่ยว

2.บริษัท สมุทรทิพย์ จำกัด ท่าเรือข้ามฟากเส้นทางพระสมุทรเจดีย์ – ตลาดปากน้ำ

กลางวัน   
นักเรียน ป.1-ม.3
จาก 3.00 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 2.50 บาท/คน/เที่ยว

ผู้โดยสารประจำ
จาก 3.50 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 3.00 บาท/คน/เที่ยว

ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา (ในเครื่องแบบ)
จาก 3.00 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 2.50 บาท/คน/เที่ยว

ผู้โดยสารทั่วไป
จาก 4.00 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 3.50 บาท/คน/เที่ยว

กลางคืน
นักเรียน ป.1-ม.3
จาก 3.50 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 3.00 บาท/คน/เที่ยว

ผู้โดยสารประจำ
จาก 4.00 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 3.50 บาท/คน/เที่ยว

ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา (ในเครื่องแบบ)
จาก 3.50 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 3.00 บาท/คน/เที่ยว

ผู้โดยสารทั่วไป
จาก 4.50 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 4.00 บาท/คน/เที่ยว
3.หจก. ทรัพย์ธนนคร ท่าเรือข้ามฟากเส้นทางตากสิน – สาทร

นักเรียน ป.1 – ม.3 (คูปอง)
จาก 3.00 บาท/คน/เลื่อน ปรับเป็น 2.50 บาท/คน/เที่ยว

ผู้โดยสารทั่วไป
จาก 3.50 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 3.00 บาท/คน/เที่ยว

ผู้โดยสารทั่วไป (คูปอง)
จาก 3.00 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 2.50 บาท/คน/เที่ยว
4. ท่าเรือข้ามฟากเส้นทางสี่พระยา – คลองสาน

ผู้โดยสารทั่วไป
จาก 3.50 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 3.00 บาท/คน/เที่ยว

ผู้โดยสารทั่วไปช่วงเวลา 05.00 – 05.59 น. และ 20.00 – 24.00 น.
จาก 4.00 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 3.50 บาท/คน/เที่ยว

ผู้โดยสาร (คูปอง)
จาก 3.00 บาท/คน/เที่ยว ปรับเป็น 2.50 บาท/คน/เที่ยว

ในส่วนของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ได้มีการป­ระกาศปรับลดราคาค่าโดยสารลงระยะละ 1 บาท (ท่าผ่านฟ้าลีลาศ- ท่าวัดศรีบุญเรือง) คือ จาก 10-20 บาท เป็น 9-19 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นกว่า 33 บาท/ลิตร กรมเจ้าท่า โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

 

ที่มา http://www.voicetv.co.th/

Related posts:

  1. “กรมเจ้าท่า”เผย จำกัดวงของการเคลื่อนตัวคราบน้ำมันได้แล้ว ท่ามกลางความกังวลใจของนักสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ถึงเหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเลไทย และยังคงมีความเห็นต่างเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความคืบหน้าการกำจัดคราบน้ำมันนั้น กรมเจ้าท่า คาดว่า หากสภาพอากาศเป็นใจ วันนี้ (31 ส.ค.)น่าจะสามารถจัดการคราบน้ำมันทั้งหมดได้...
  2. พรุ่งนี้! ปตท. ปรับลดราคาน้ำมัน วันนี้ (14 ต.ค. 57) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปรับลดราคาขายปลีกเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 95,91,E20 และ...
  3. ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมัน วันนี้ (12 ธ.ค. 57) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบางจาก ปตท.ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน95 แก๊สโซฮอล95...
  4. ปตท. -บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 60 สตางค์/ลิตร (ชนิดอื่นราคาคงเดิม) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และและบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 60 สตางค์/ลิตร...
  5. ปตท. ปรับลดราคาน้ำมัน วันนี้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล 50 สตางค์/ลิตร (เว้น E85 E20...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top