ถอดสลักข่าว 31 ธันวาคม 57 – ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ?

ถอดสลักข่าว 31 ธันวาคม 57 - ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ?

ถอดสลักข่าว 31 ธันวาคม 57 - ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ?

รายการ ถอดสลักข่าว 31 ธันวาคม 57

 

ประเด็น : ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ?

 

สัมภาษณ์ : นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ – ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

 

 

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

 

Related posts:

  1. ถอดสลักข่าว 10 ธันวาคม 57 – เปิดสิทธิประโยชน์ บำเหน็จชราภาพ ม.40   รายการ ถอดสลักข่าว 10 ธันวาคม 57   ประเด็น : เปิดสิทธิประโยชน์...
  2. ถอดสลักข่าว 29 ธันวาคม 57 – เช็คความพร้อม บขส. รับคนเดินทางปีใหม่   รายการ ถอดสลักข่าว 29 ธันวาคม 57   ประเด็น : เช็คความพร้อม...
  3. ถอดสลักข่าว 26 ธันวาคม 57 – อาชีวะอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอน   รายการ ถอดสลักข่าว 26 ธันวาคม 57   ประเด็น : อาชีวะอาสา...
  4. ถอดสลักข่าว 11 ธันวาคม 57 – ทางออกปัญหา Uber Taxi   รายการ ถอดสลักข่าว 11 ธันวาคม 57   ประเด็น : ทางออกปัญหา...
  5. ถอดสลักข่าว 12 ธันวาคม 57 – ทิศทางพัฒนาลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ   รายการ ถอดสลักข่าว 12 ธันวาคม 57   ประเด็น : ทิศทางพัฒนาลุ่มน้ำโขง...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top