ถอดสลักข่าว 10 ธันวาคม 57 – เปิดสิทธิประโยชน์ บำเหน็จชราภาพ ม.40

ถอดสลักข่าว 10 ธันวาคม 57 - เปิดสิทธิประโยชน์ บำเหน็จชราภาพ ม.40

ถอดสลักข่าว 10 ธันวาคม 57 - เปิดสิทธิประโยชน์ บำเหน็จชราภาพ ม.40

 

รายการ ถอดสลักข่าว 10 ธันวาคม 57

 

ประเด็น : เปิดสิทธิประโยชน์ บำเหน็จชราภาพ ม.40

 

สัมภาษณ์ : คุณชัยวัฒน์ พันธ์พาณิช – ผู้ตรวจราชการกรม/รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม

 

 

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

 

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 3 ก.ค.2556 – เจาะลึก..ขั้นตอนจดทะเบียนรถนำเข้า รายการ ถอดสลักข่าว 3 ก.ค.2556 -เจาะลึก..ขั้นตอนจดทะเบียนรถนำเข้า ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว...
  2. ถอดสลักข่าว 3 ธันวาคม 57 – เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน   รายการ ถอดสลักข่าว 3 ธันวาคม 57   ประเด็น : เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว 27 มิ.ย.2556 -เตรียมรับปัญหาฉุกเฉินหมอกควันใต้  รายการ ถอดสลักข่าว 27  มิ.ย.2556 -เตรียมรับปัญหาฉุกเฉินหมอกควันใต้ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 5 ก.ค.2556 – ต่อต้านคอร์รัปชั่น…ทางรอดประเทศไทย   รายการ ถอดสลักข่าว 5 ก.ค.2556 - ต่อต้านคอร์รัปชั่น…ทางรอดประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว 19 มิ.ย.2556 -หั่นจำนำข้าวเหลือ 1.2 หมื่น?  รายการ ถอดสลักข่าว 19 มิ.ย.2556 -หั่นจำนำข้าวเหลือ …..1.2 หมื่น? ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top