ปตท.เปิดตัวภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ป่าของแผ่นดิน”

ปตท.เปิดตัวภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ป่าของแผ่นดิน”

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ป่าของแผ่นดิน”

 

Related posts:

  1. เอแบคโพลล์ เปิดเผยผลวิจัย เรื่อง เสียงสะท้อนของชาวบ้านต่อข้อมูลข่าวน้ำท่วมจากการแถลงของรัฐบาล สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เชิงสำรวจแบบเรียลไทม์ เรื่อง เสียงสะท้อนของชาวบ้านต่อข้อมูลข่าวน้ำท่วมจากการแถลงของรัฐบาล: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่ติดตามชมการแถลงข่าวของ ศปภ.   ดร.นพดล กรรณิกา...
  2. ภาพบรรยากาศ การซ้อมแสง สี เสียง เรื่อง “ทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดิน แห่งพระมหากรุณาธิคุณ”                     ...
  3. ผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจพฤติกรรมความเอาใจใส่ในการเก็บออมของคนไทยยุคปัจจุบัน กรณีศึกษาประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจพฤติกรรมความเอาใจใส่ในการเก็บออมของคนไทยยุคปัจจุบัน กรณีศึกษาประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร   นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร...
  4. 108 เคล็ดลับ เรื่อง อาหารแก้เครียด เศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบันก่อให้เกิดความเครียดกับคนทุกชนชั้น มากบ้างน้อยบ้างตามปัญหา บางคนแก้ไขได้ก็ดีไป แต่บางคนแก้ไขไม่ได้ก็ที่เห็นเป็นข่าวอยู่เป็นประจำ สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากความเครียดทั้งสิ้น วันนี้ผมมีอาหารที่ช่วยแก้เครียดได้มาแนะนำครับ ก็เป็น108เคล็ดลับของเราอีกอย่าง เชิญติดตามครับ -กล้วย มี...
  5. เรื่อง “หมุนๆ” กับความวุ่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดย น.พ.กฤษดา ศิรามพุช บ้านหมุนติ้วลุกไม่ขึ้น  เวียนหัว คลื่นไส้   ใจโหวงๆ รู้สึกโคลงเคลง… อาการที่ว่าเป็นอาการยอดฮิตที่ทำให้หลายท่านรู้สึกรำคาญ  เกิดอาการมึนๆไม่สบาย         ขอเรียกรวมๆว่า “โรคมึน” เป็นโรคที่น่าเห็นใจทั้งคนที่ป่วยเองและญาติที่ดูแลครับ ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top