พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

รายการ คุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club by Suranand

 

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

 

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท

ออกอากาศ เสาร์ที่ 20 กันยายน 2557

สัมภาษณ์  คุณขนิษฐา บัวงาม

หนังสือ พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท

สำนักพิมพ์  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / ขนิษฐา บัวงาม

ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้ เพราะประวัติศาสตร์เป็นเสมือนรากของชาติ หากคนในชาติเข้าใจที่มาที่ไปของตน ก็ย่อมจะเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นเพื่อที่จะสามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า ภายใต้เงื่อนไขที่ผิดพลาดน้อยลง เพราะความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนสำหรับอนาคตที่ดีที่สุด

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาตำราเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะหลายครั้งตำรานั้นมีความไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะในเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อาจมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกับเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ได้บันทึกไว้

งานเขียนของคุณขนิษฐา บัวงาม จึงน่าสนใจ น้อยคนนักในปัจจุบันที่จะรู้ว่าวังพญาไทที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลพระมงกุฎนั้น มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคยเป็นทั้งที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและเคยเป็นโรงแรมระดับชั้นนำของประเทศมาแล้ว ซึ่งคุณขนิษฐาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมาเล่าถึงแนวคิดและพัฒนาการของวังพญาไท และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในยุคปลายรัชกาลที่ ๕ สู่รัชกาลที่ ๖ และ ๗ จนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕

ผมเคยได้มีโอกาสไปเดินชมวังพญาไทเมื่อครั้งไปทำรายการสัมภาษณ์เจ้าของร้านกาแฟ “นรสิงห์” และอยากเชิญชวนผู้อ่านเมื่ออ่านหนังสือแล้ว ลองไปเที่ยวชมวังและจิบกาแฟด้วยครับ

“พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท” ได้รับรางวัลแว่นแก้ว ปี ๒๕๕๖ เป็นรางวัลชมเชย สารคดีสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้คุณขนิษฐาและสำนักพิมพ์นานมีผลิตหนังสือเกร็ดประวัติศาสตร์ในลักษณะเดียวกันนี้ออกมาอีกสุรนันทน์ เวชชาชีวะ

 

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

 

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / ขนิษฐา บัวงาม

ประวัติ

ขนิษฐา บัวงาม จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เข้าทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่ง และได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลคุณภาพของธนาคาร ก่อนจะผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม เคยมีผลงานเขียนตีพิมพ์เรื่อง “ดอกไม้สดอบแห้ง” ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านจำนวนมาก ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือแนวประวัติศาสตร์จากคุณแม่ ปัจจุบันยังคงมีความสุขกับงานเขียน

ผลงานล่าสุด คือพระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท สารคดีสำหรับผู้ใหญ่ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2556

 

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

 

บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม

 

สุรนันทน์ : ทำไมเลือกเขียนเรื่องนี้ครับ

ขนิษฐา : สามี รับราชการทหารและเข้าไปรักษาพยาบาลที่นั่น ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

สุรนันทน์ : หลายท่านอาจจะไม่รู้จัก คือ โรงพยาบาลพระมงกุฎ จะมีวังอยู่ข้างๆ นั่นคือวังพญาไท

ขนิษฐา : ใช่ค่ะ และระหว่างที่รอเราก็ไปเดินชมพระราชวัง แต่ก็ได้ชมไม่ละเอียด ได้ชมเพียงภายนอก และก็ติดต่อขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุด ก็ได้เห็นพระที่นั่งต่างๆสวยงามมากและบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยความอบอุ่น ความรัก โรแมนติก และพอนึกถึงประวัติเก่าๆก็มีความสนใจกลับมาศึกษาในรายละเอียด จนได้รายละเอียดเยอะมากและมีแรงบันดาลใจที่จะเขียนเรื่องนี้

สุรนันทน์ : วังพญาไทเป็นวังที่เก่าแก่มาก มีประวัติความเป็นมาหลายสมัย เป็นอย่างไรบ้างครับ

ขนิษฐา : ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสต่างประเทศครั้งที่ 2 เมื่อปี 2450 พระองค์ทรงสร้างพระราชวังสวนสุนันทา กำลังวางแปลนอยู่และช่วงนั้นพระองค์ก็ทรงขับรถท่องเที่ยว ก็ไปพบสถานที่รกร้าง เป็นเรือกสวนไร่นาที่รกร้าง พระองค์ก็สนใจที่จะทำพื้นที่ตรงนี้เพื่อนปลูกข้าว ปลูกผัก เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับไปในพระราชวังดุสิต และเพื่อนำไปถวายพระที่วัดเบญจมบพิตร

สุรนันทน์ : จึงได้เริ่มพัฒนาที่ดิน ซึ่งต้องเข้าใจว่าแตกต่างจากในปัจจุบันโดยสิ้นเชิง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปัจจุบันนี้รถแน่นไปหมด ตรงโรงพยาบาลพระมงกุฎก็แน่นไปหมด ไม่เหมือนในอดีตเลย ตอนนั้นเหมือนเป็นทุ่ง

ขนิษฐา : สมัยก่อนรกร้างมากค่ะ เป็นทุ่งค่ะ พระองค์จึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาเจ้าของที่ดิน แล้วซื้อบริเวณนั้นและปรับปรุง โดยในช่วงแรกก็ปลูกเป็นพลับพลาบ้าง เป็นพระที่นั่งบ้างใน และก็มีการปลูกข้าว หลังจากที่รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้า เสาวภาผ่องศรี ก็มาประทับที่นี่เป็นเวลานับ 10 ปี จนสวรรคตที่นี่ และในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ก็ทรงสร้างพระราชวังเพิ่มขึ้น

 

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

 

สุรนันทน์ : รัชกาลที่ 5 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นนักพัฒนาที่ดินรุ่นแรกๆ และมาพัฒนาตรงนี้

ขนิษฐา : พระองค์ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจริงๆ คือ ปัจจุบันก็ยังมองเห็นว่า เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่าน

สุรนันทน์ : รัชกาลที่ 6 ได้พัฒนาต่อ

ขนิษฐา : พัฒนาต่อค่ะ พระองค์สร้างพระราชวังตรงนี้ และไปสร้างพระราชวังที่อื่นอีก สร้างต่อจากพระราชบิดาบ้าง สร้างเพิ่มเองบ้าง

สุรนันทน์ : ชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ คือ โฮเต็ล วังพญาไท มาเป็น โฮเต็ล ได้อย่างไร

ขนิษฐา : ในช่วงหนึ่งที่ได้กล่าวไปแล้วว่า พระองค์ทรงสร้างพระราชวังเพิ่มขึ้นเยอะ พระราชวังตรงนี้ก็ไม่ได้ค่อยมาประทับ แต่ยังต้องรักษา ซ่อมแซม ทำนุบำรุง รักษาพระราชวังเอาไว้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงก็สูงมาก เพราะฉะนั้น พระองค์ก็มีพระราชดำริว่าจะทำอย่างไรให้มีรายได้จากพระราชวังตรงนี้ เพื่อนำรายได้มาบำรุงรักษา พระองค์จึงแปลงเป็นโฮเต็ล เป็นโฮเต็ลชั้นนำของเอเชีย และเทียบเท่าของต่างประเทศทางด้านยุโรป อเมริกา

สุรนันทน์ : ผมอ่านในหนังสือ ก็มีฝรั่งมาลงทุนในโรงแรมหลายโรงแรมในกรุงเทพฯ แต่ก็ปรากฏว่า โฮเต็ล ของรัชกาลที่ 6 ได้รับความนิยมจนมีผลกำไรด้วย

ขนิษฐา : ได้รับความนิยม และมีผลกำไร คือ แรกๆอาจจะยังไม่มีเพราะต้องลงทุนเยอะ เพราะต้องปรับปรุงให้เป็นห้องพักรวมทั้งสถานที่รอบๆด้วย คือ เราต้องให้เป็นมาตรฐานตามโฮเต็ล ของต่างประเทศ ก็เลยต้องลงทุนเยอะ ในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้กำไรเท่าไร แต่ต่อไปก็ได้กำไร

 

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

 

สุรนันทน์ : เมื่อจำเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจก็สามารถปรับพระราชวังมาเป็นโรงแรมได้ และก็มีผลกำไร แต่ในที่สุดก็ต้องเลิกไป

ขนิษฐา : พอถึงระยะหนึ่งก็ต้องเลิกไป เพราะว่ามีคู่แข่ง เนื่องจากว่ามีโรงแรมของต่างชาติเยอะ และเขากดราคาต่ำ ซึ่งทางโฮเต็ลวังพญาไท ได้ตั้งมาตรฐานไว้เท่านี้ ถ้าราคาลดลงก็ต้องขาดทุน ระยะหลังจึงค่อยๆลดลง และปิดตัวลง

สุรนันทน์ : หนังสือประวัติศาสตร์เขียนยากหรือไม่ เพราะหนังสือเล่มแรกไม่ใช่แนวนี้เลย เป็นหนังสือชื่อ “ดอกไม้สดอบแห้ง” ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย พอเปลี่ยนแนวต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลจากที่ไหน

ขนิษฐา : คุณพ่อ คุณแม่ เป็นคนรักหนังสือ เกี่ยวกับประวัติของประเทศไทย และมีบ้านก็มีห้องหนังสือ สมัยเด็กๆตอนอายุ 9 ขวบ เข้าไปรับใช้พระราชธิดาของรัชกาลที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา กับเจ้าจอมมารดาอ่อน ตั้งแต่ 9 ขวบที่วังสวนสุนันทา และย้ายตามมาที่วังปาริฉัตร ซึ่งคุณแม่ก็เล่าให้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆ จึงทำให้รักในประวัติศาสตร์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ สะสมเรื่องราวมาตลอดเวลา และส่วนตัวก็ชอบไปที่หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดกรมพระยาดำรง และในพระบรมมหาราชวัง

สุรนันทน์ : คือ ค้นคว้าด้วยตนเอง คนไทยได้อะไรจากการอ่านประวัติศาสตร์

ขนิษฐา : อยากให้ทุกคนระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพราะถ้าเรามองใกล้ตัว เราเกิดมามีบ้าน มีพ่อแม่ เมื่อมองสูงขึ้นไปเรามีประเทศไทย และเรามีพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้น ก็ต้องนึกถึงบุญคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านดูแลพวกเรามา ให้เรามีความสุข เราควรได้ศึกษา เมื่อศึกษาแล้วก็จะรักประเทศไทย รักสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในช่วงนี้เด็กๆที่กำลังจะต้องเรียนประวัติศาสตร์ อยากจะให้เรียนให้ลึกซึ้ง จะได้สนุกและรักประเทศไทยให้มากๆ

 

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

พระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเต็ลวังพญาไท / Book Club by Suranand

 

******************************************

 

รายการคุยกันวันเสาร์

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 – 20.00 น.

ทาง TNN.24 ชม ,ทรูวิชั่นส์ระบบปกติ ช่อง 07 / ระบบ HD ช่อง 111

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

กาแฟนรสิงห์ ณ วังพญาไท

Related posts:

  1. คุยกันวันเสาร์ Book Club by Suranand / Teaser คุยกันวันเสาร์ Book Club by Suranand / Teaser   คุยกันวันเสาร์ Book...
  2. ‘ชะโงก ดม งม เงา’ / Book Club by Suranand   รายการ คุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club by Suranand   ‘ชะโงก...
  3. Japan Gossip / Book Club by Suranand รายการ คุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club by Suranand     Japan...
  4. หมอป๊ะ “สัตวแพทย์แซ่บเวอร์” / Book Club by Suranand รายการ คุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club by Suranand     หมอป๊ะ...
  5. เป็นตัวเองดีที่สุด โดย หวงถง / Book Club by Suranand รายการ คุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club by Suranand     เป็นตัวเองดีที่สุด...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top