ถอดสลักข่าว 8 กันยายน 57 – อุตสาหกรรมก้าวไกล กระจายสู่ท้องถิ่น

 

รายการ ถอดสลักข่าว 8 กันยายน 57

 

ประเด็น : อุตสาหกรรมก้าวไกล กระจายสู่ท้องถิ่น

 

กัลยา แสวงหาบุญ – ผู้จัดโครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร 14

อุฬาร เกรียวสกุล – กรรมการผู้จัดการบริษํท กระเบื้องโอฬาร จำกัด

บุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ – บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)

 

ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

 

 

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

 

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 7 มิ.ย.2556 -ติดเครดิตบูโร….จะหาทางออกอย่างไร รายการ ถอดสลักข่าว 7 มิ.ย.2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร ติดเครดิตบูโร….จะหาทางออกอย่างไร  รายการ ถอดสลักข่าว...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว 3 ก.ค.2556 – เจาะลึก..ขั้นตอนจดทะเบียนรถนำเข้า รายการ ถอดสลักข่าว 3 ก.ค.2556 -เจาะลึก..ขั้นตอนจดทะเบียนรถนำเข้า ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว 27 ธ.ค.56 – บขส.ร่วมใจ บริการกลับบ้านปลอดภัย รายการ ถอดสลักข่าว 27 ธ.ค.56 ประเด็น  บขส.ร่มใจ  บริการกลับบ้านปลอดภัย  สัมภาษณ์พิเศษ นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 27 มิ.ย.2556 -เตรียมรับปัญหาฉุกเฉินหมอกควันใต้  รายการ ถอดสลักข่าว 27  มิ.ย.2556 -เตรียมรับปัญหาฉุกเฉินหมอกควันใต้ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว 5 ก.ค.2556 – ต่อต้านคอร์รัปชั่น…ทางรอดประเทศไทย   รายการ ถอดสลักข่าว 5 ก.ค.2556 - ต่อต้านคอร์รัปชั่น…ทางรอดประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top