คสช.ประกาศงดเลือกตั้งสภาท้องถิ่น-กทม.ชั่วคราว

 

คสช.ออกประกาศเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น สภากรุงเทพฯ เป็นการชั่วคราวระบุหากครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งให้งด จัดเลือกตั้งออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยให้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่แทน

เมื่อค่ำวานนี้ (15ก.ค.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 86/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว กล่าวคือหากมีการครบวาะ หรือว่างลง หรือมีกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ ก็ไม่ต้องให้มีการเลือกตั้งแต่ให้มีการคัดเลือกสรรหาบุคลมาทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น กับ สมาชิกสภากรุงเทพและสภาพเขตตามประกาศ สองฉบับดังกล่าว หมายถึง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / สมาชิกสภาเทศบาลตำบล,เมือง,นคร(สท.) / นายกเทศมนตรีตำบล,เมือง,นคร และ สก. สข.

สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ แทน ในส่วนของ สภาท้องถิ่นนั้น จะมีคณะกรรมการสรรหาโดย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในของแต่ละท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ /อัยการจังหวัด /ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด(กกต.จังหวัด)/ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด/ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร)และประธานสภาหอการค้าจังหวัดหรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือประธานสภาทนายความประจำจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ

ในส่วนของการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่แทน สภากรุงเทพและสภาเขต จะมีคณะกรรมการสรรหา เช่นกัน โดยจะให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกผู้เหมาะสม

นอกจากนี้ในประกาศสองฉบับ ยังได้ระบุถึงคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และ สก.สข. อีกด้วย เช่น ต้อง มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูณณ์ / ต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า/ต้องรับราชการ หรือเคยรับราชการในเขตจังหวัดในระดับตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นต้นทั้งตามประกาศไม่ได้ระบุ ถึงผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยาและ นายกเมืองพัทยา แต่อย่างใด

 

 

ที่มา voice TV

Related posts:

  1. กกต.เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ส.ว.วันแรก   กกต. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ส.ว. วันแรก โดยใน กรุงเทพมหานครใช้ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 2...
  2. ศาลทหารอนุญาตปล่อยตัว “วรเจตน์” ชั่วคราว!! ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนำตัว “นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์” อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้ารายงานตัวต่อศาลทหาร เพื่อขอฝากขังผัดที่ 2 กรณีฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...
  3. ยกเลิก เคอร์ฟิว 20 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. คสช. มีประกาศ ฉบับที่ 60/2557 สั่งยกเลิกการกำหนดออกนอกเคหสถาน ดังนี้ 1.กาญจนบุรี 2.ราชบุรี...
  4. ยะลาผงะ คนร้ายลอบเผากล้องวงจรปิดวอด 32 ตัว ใน 6 อำเภอ รวม 23 จุด เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 14 ม.ค. พ.ต.ท.สุจริต วงษาเกศ รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด...
  5. มติศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง ส.ส.ประชาธิปัตย์ ที่ขอให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ. เป็นโมฆะ วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2557) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะทำการพิจารณาในประเด็นการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 ให้เป็นโมฆะหรือไม่ หลังจากนายวิรัตน์...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top