เปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีต ครม.ยิ่งลักษณ์

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน 10 รมต. ครม.”ยิ่งลักษณ์” หลังพ้นตำแหน่งเมื่อ 7 พ.ค. ปลอดประสพนำโด่งรวยกว่า 967 ล้าน จนสุด สันติ พร้อมพัฒน์ มี 16 ล้าน ขณะ “ยิ่งลักษณ์” มีทรัพย์สินกว่า 574 ล้าน

วันที่ 27 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สำนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน ภาคการเมือง สรุปรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2557 จำนวน 13 ตำแหน่ง 10 คน ดังนี้

1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 603,193,418.14 บาท (เฉพาะในส่วนของผู้ยื่นและบุตร ไม่รวมของคู่สมรส เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียน) มีหนี้สินทั้งสิ้น 28,847,269 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 574,346,149.14 บาท 2.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 40,445,708.94 บาท มีหนี้สิน 3,064,972.93 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 37,380,736.01 บาท

3.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 396,769,880.74 บาท มีหนี้สิน 73,669.13 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 396,696,211.61 บาท 4.นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวม 970,254,502 บาท หนี้สิน 2,732,700 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 967,521,802 บาท 5.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 58,988,078.35 บาท มีหนี้สิน 1,313,495.91 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 57,674,582.44 บาท

6.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,966,699.90 บาท หนี้สิน 534,549.92 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 14,432,149.98 บาท 7.นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 20,421,537.93 บาท มีหนี้สิน 4,143,987.80 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 16,277,550.13 บาท

8.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 171,146,701.60 บาท ไม่มีหนี้สิน 9.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 47,061,352.44 บาท ไม่มีหนี้สิน และ 10.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สิน 306,670,351.12 บาท ไม่มีหนี้สิน

Related posts:

  1. เปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ครม. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีทรัพย์สิน – หนี้สิน ในคณะรัฐมนตรี รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งนี้...
  2. ปปช.เปิดกรุ ครม.นายกฯมี628ล.-พงศ์เทพรวย3,085ล. ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” จำนวน 18 ราย นายกฯ มีทรัพย์สินรวม 628,660,181.26 บาท...
  3. จับตาการประชุมกนย.ช่วยชาวสวนยางใต้ นายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส จะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะจับตาการประชุม กนย. ช่วยชาวสวนยางใต้ วันนี้ ในเวลา...
  4. เปิดกรุสมบัติ “มาร์ค” “ศิริโชค” รวยขึ้น   (มติชน 20/07/2011)ป.ป.ช. เผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 54 โดยที่น่าสนใจมีดังนี้...
  5. True Thailand – ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   รายการ True Thailand โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ Q : ประเทศไทยของท่านนายกฯยิ่งลักษณ์...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top