พงศพัศเปิดสายตรวจลูกเสือต้านยา

วันที่ 16 มิ.ย. ที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา เขตดอนเมือง กทม. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการป.ป.ส. และรองผบ.ตร. นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการกพฐ. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดห้องอุ่นใจและมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กองลูกเสือต้านยาเสพติดของโรงเรียนดอนเมืองจาตุจินดา และโรงเรียนในกลุ่มเสี่ยงอีก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนวัดสุทธาวราราม โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ และโรงเรียนบางกะปิ ซึ่งเป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบของชุมชนสะพานปูน ซึ่งเป็นชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด 1 ใน 5 ของกทม.

พล.ต.อ.พงศพัศกล่าวว่า เยาวชนถือเป็นประชากรกลุ่มสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด โดยเมื่อปี 2556 มีเยาวชนอายุ 12-15 ปีถูกส่งตัวเข้าบำบัดรักษายาเสพติดคิดเป็นร้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ทางสำนักงานป.ป.ส.จึงให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.1-3 ของโรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับห้องอุ่นใจและลูกเสือต้านภัยยาเสพติดที่จัดให้มีขึ้นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยให้การเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยห้องอุ่นใจเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มาพูดคุยพบปะและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมกับเรื่องของปัญหายาเสพติด หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ส่วนกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สำนักงานป.ป.ส. ได้เปิดหลักสูตรอบรมให้ลูกเสือก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจอุ่นใจในโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลทั้งพื้นที่เสี่ยง และจุดเสี่ยงให้โรงเรียนรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียนที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งนับเป็นปฏิบัติการในเชิงรุกป้องกันและเฝ้าระวังอีกรูปแบบอย่างหนึ่ง

พล.ต.อ.พงศพัศกล่าวอีกว่า สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดในพื้นที่ 33 จังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานป.ป.ส. และสพฐ. ได้ร่วมกันจัดทำห้องอุ่นใจและกองลูกเสือต้านยาเสพติดขึ้นในโรงเรียนต่างอีก 49 แห่ง ซึ่งจะช่วยให้การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.1-3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็การส่งเสริมขบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้บริหารครูอาจารย์ และผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยกันป้อง แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้ใกล้ชิดมากขึ้น

จากนั้นได้มอบธงลูกเสือสายตรวจอุ่นใจพร้อมกับเปิดห้องอุ่นใจภายอาคารชั้น 1 ภายในห้องมีการติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่ 2 จอ เพื่อบันทึกภาพดูกล้องวงจรปิด จำนวน 32 ตัว ที่ติดตั้งตามจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน จากนั้นมีการปล่อยขบวนรณรงค์รอบพื้นที่เพื่อต้านภัยยาเสพติด

ที่มา ข่าวสด

No related posts.

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top