ขีดเส้น 1 เดือน วัดผลงานเลขา ป.ป.ส.

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. ประชุมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 41/2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ขีดเส้น ประเมินผล พล.ต.อ.พงศพัศ ภายใน 30 วัน

วันนี้ (6 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 วันที่ 31 พฤษภาคม เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีผู้แทนจากกระทรวง/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในแต่ละมาตรการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 15 กระทรวงเข้าร่วม

พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวถึงมาตรการเร่งด่วน 6 มาตรการ พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาช่วงแรกใน 30 วัน โดย เฉพาะการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้รับทราบ ซึ่งได้มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการในชุมชนเฝ้าระวัง 3,250 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 804 อำเภอทั่วประเทศ

สำหรับมาตรการเร่งด่วนนั้นประกอบด้วยการสกัดกั้น ปราบปรามจับกุม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยจะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนและด่าน ตรวจชายแดนทั่วประเทศ เพิ่มด่านตรวจและจุดตรวจ ในเส้นทางลำเลียงยาเสพติด เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบรถโดยสารทุกชนิด และจะมีมาตรการจัดระเบียบและเฝ้าระวังสถานบริการและสถานประกอบการโดยจะ ดำเนินการตามกฎหมายต่อเจ้าของและผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติด

ส่วนมาตรการบำบัด ฟื้นฟู และสร้างภูมิคุ้มกันจะติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิต ได้ตามปกติ ทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขณะเดียวกันยังคงมาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนทุกคน พร้อมกันนี้ ป.ป.ส.จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย  และสุดท้ายเป็นมาตรการติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติ

ด้านพลเอก ไพบูลย์ กล่าวว่า ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ทุกหน่วยจะต้องช่วยกันดำเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความฉับไวและมีประสิทธิภาพ สามารถคืนความสุขให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยจะประเมินผลครั้งแรกใน 30 วัน

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

Related posts:

  1. ฟินันซ่าขายกองตราสารหนี้ 3 เดือน (โพสต์ทูเดย์  28/07/2011)   นายธีรพันธุ์  จิตตาลาน  กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฟินันซ่า กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ...
  2. ก.สาธารณสุขขยายระยะเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปอีก 1 เดือน (ไอเอ็นเอ็น  06/09/2011)   นายวิทยา   บุรณศิริ  รมว.สาธารณสุข  กล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุข  กำหนดให้ขยายระยะเวลาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ออกไปอีก 1 เดือน ...
  3. พบเหยื่อไข้หวัดนกชาวเวียดนามรายที่สองในรอบ 1 เดือน (Time 01/02/12) เจ้าหน้าที่เวียดนามยืนยันการเสียชีวิตเหยื่อไข้หวัดนกรายที่สองเพียงในช่วงเวลาเกือบ 1 เดือน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถึง 2 ปี ไม่มีรายงานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเลย หัวหน้ากรมสาธารณสุขแห่งเวียดนามกล่าว...
  4. จีนสั่งไล่ออกเจ้าหน้าที่กรณีบังคับหญิงทำแท้งทารก 7 เดือน (BBC 27/06/12) เจ้าหน้าที่จีนถูกไล่ออกและได้รับโทษอื่นๆ ต่อกรณีที่บังคับให้หญิงรายหนึ่งทำแท้ง สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การสอบสวนการกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวพบว่า “ได้ใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมรุนแรง” ในการบังคับให้นางเฝิง เจี้ยนเหมย ยอมตกลงทำแท้ง...
  5. น้ำท่วมแม่สอดยังน่าห่วง ปชช.เดือดร้อนกว่า50,000 คน สถานการณ์น้ำท่วม อ.แม่สอด  จ.ตาก ยังคงน่าวิตก ล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัย 9 ตำบล 90 หมู่บ้าน 20 ชุมชน...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top