‘ไวรัสตับอักเสบซี’ ภัยเงียบคุกคามคนไทย

ไวรัสตับอักเสบซี เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่จะมีประวัติการติดเชื้อจากทางเลือด ไม่ว่าจะเป็นการได้รับเลือดจากการเสียเลือดหรือตกเลือด

ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีประมาณร้อยละ 2 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคนี้ เนื่องจากไม่แสดงอาการชัดเจน ส่วนใหญ่จะพบเมื่อมีการตรวจสุขภาพหรือบริจาคเลือดแล้วพบว่าการทำงานของตับผิดปกติ  ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้ตัวว่าป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบซี เมื่อมีอาการเรื้อรังของโรคตับ เช่น ตับแข็ง ตาเหลือง ตัวเหลือง ขาบวม ผู้ป่วยบางคนอาจทราบเมื่อป่วยเป็นมะเร็งที่ลุกลามแล้ว  ซึ่งโรงพยาบาลต่างๆ สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีได้ในเบื้องต้น โดยการตรวจเลือดเพื่อหาสารบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับไวรัส และทำการตรวจยืนยันอีกครั้งว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้ยาฉีดและยากิน ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง และอาจมีผลข้างเคียงในการรักษา

ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ เผยสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ 3 และมีความรุนแรงของอาการที่ตับตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้ารับการรักษาได้ในระบบประกันสุขภาพ โดยใช้สิทธิบัตร 30 บาทและบัตรประกันสังคม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคนี้จึงควรเข้ารับการตรวจหาสายพันธุ์ไวรัส เพื่อเป็นประโยชน์ในการหาช่องทางรักษา

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 12.30 – 15.00 น  ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ (ฟรี)  ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 และหลังจากฟังบรรยายแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเจาะสายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบซี (ฟรี) ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-2564946 คุณมุก (พยาบาล)

 

ที่มา http://www.voicetv.co.th/

No related posts.

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top