เพลงอาเซียน / Book Club

เพลงอาเซียน / Book Club

เพลงอาเซียน / Book Club

รายการ คุยกันวันเสาร์ ช่วง  Book Club 

กับคุณกลศ เอี่ยมอรุณ หัวหน้ากองบรรณาธิการสารคดี สถาพรบุ๊คส์หนังสือ ‘เพลงอาเซียน’ ที่จะพาให้ผู้อ่านได้รู้จักเพลงชาติของประเทศในอาเซียน พร้อมค้นหาความหมายในเนื้อเพลง และหนังสือ’สำนวนสุภาษิต’ ที่รวบรวมกว่าร้อยสำนวนสุภาษิตของประเทศในอาเซียน

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่  26  เมษายน  2557

 

คุยกันวันเสาร์ /  เพลงอาเซียน

 

เพลงอาเซียน / Book Club

เพลงอาเซียน / Book Club

 

เพลงอาเซียน / Book Club

เพลงอาเซียน / Book Club

 

ผู้โชคดีได้รับหนังสือ ‘เพลงอาเซียน + สำนวนสุภาษิตอาเซียน’
จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 เล่ม) 

1. คุณอัญชลี คล้ายสินธุ์ – จ.กาญจนบุรี
2. คุณขนิษฐา ศรนกยูงทอง – จ.ปทุมธานี
3. คุณบุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล – จ.กรุงเทพฯ

 

รายการคุยกันวันเสาร์

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 – 20.00 น.

ทาง TNN.24 ชม

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

No related posts.

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top