ทีเส็บเปิดแผนตลาดออนไลน์ปี 57 หนุนเอกชนร่วมรุกตลาดไมซ์ทั่วโลก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)   เผยกลยุทธ์บุกตลาดผ่านโลกออนไลน์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไมซ์จากทั่วโลก มุ่งพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลไมซ์ที่ทันสมัยที่สุด 5 ภาษา จัดเต็ม 7 แคมเปญรุกตลาดทั้งในและนอกประเทศ พร้อมสร้างกลไกเอื้อให้เอกชนร่วมทำตลาดดิจิตอลเพื่อประหยัดทุน-เวลา ผนึกกำลังสร้างไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับจัดงานไมซ์ระดับภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของสื่อออนไลน์ในการส่งเสริมตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างกว้างขวาง ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าจากทั่วโลก ทีเส็บจึงได้ริเริ่มจัดทำแผนตลาดออนไลน์ประจำปี 2557 ขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของประเทศไทยสำหรับการจัดงานไมซ์ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินงานตามแผนตลาดออนไลน์ปีนี้จะอยู่ในกรอบของ 3 แผนงานหลัก คือ การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการจัดงานไมซ์ครบวงจร การจัดทำสื่อการตลาดและการขายแบบดิจิตอล และกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยจัดทำแคมเปญรณรงค์ส่งเสริมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้กลุ่มตลาดเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งสิ้น 7 แคมเปญ ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 45  ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ MICE Destination เพื่อให้นักจัดงานทั่วโลกเกิดความเชื่อถือและมั่นใจที่จะจัดงานในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างกระแสและกระตุ้นส่งเสริมการจัดงานในประเทศมากยิ่งขึ้น

“สิ่งที่ ทีเส็บ ให้ความสำคัญมากในการจัดทำแผนตลาดออนไลน์ปีนี้ คือ จะทำอย่างไรให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งกลุ่มผู้จัดงานไมซ์ นักเดินทางไมซ์ พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ และผู้ประกอบการภาคเอกชนผ่านกิจกรรมการตลาดออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้เอกชนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนและเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศโดยรวม และทำให้ประเทศไทยสามารถไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ”นายนพรัตน์กล่าว

นายนพรัตน์ กล่าวถึงรายละเอียดของแผนตลาดออนไลน์ปีนี้ว่า “ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาตลาด ทีเส็บได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ www.businesseventsthailand.com ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ที่สมบูรณ์และมีข้อมูลทันสมัยที่สุดให้กับกลุ่มเป้าหมายไมซ์จากทั่วโลก ในเบื้องต้นได้จัดทำเป็น 3 ภาษาหลัก – อังกฤษ ไทย และจีน โดยในปีนี้จะมีการพัฒนาเนื้อหาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายไมซ์เพิ่มอีก 5 ภาษา คือ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เกาหลี และรัสเซีย

ด้านแผนงานจัดทำสื่อการตลาดและส่งเสริมการขาย (Sale Marketing material tools) จะมุ่งเน้นให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ให้ใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่ทีเส็บได้พัฒนาขึ้นนี้         ในการสร้างสื่อการขายของผู้ประกอบการเอง โดยสามารถเลือกรูปแบบและจัดทำเนื้อหาข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย พร้อมทั้งดาวน์โหลดสื่อการขายนี้ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาในการจัดทำสื่อการขายดิจิตอล

ในส่วนของกิจกรรมตลาด มีแคมเปญสำหรับใช้ส่งเสริมตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ  โดยตลาดต่างประเทศมีทั้งหมด 3 แคมเปญ เริ่มจาก แคมเปญที่ 1  Spice Up Your Business Agenda เป็นความร่วมมือของ ทีเส็บ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ VISA โดยจะทำการรวบรวมสิทธิพิเศษ, สินค้าบริการต่างๆ เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน, บริการรับ-ส่งสนามบิน, กอล์ฟ, สปา สถานบันเทิง, บริการอินเตอร์เน็ต           มานำเสนอให้กับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่มาร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ทั้งยังช่วยเพิ่มการใช้จ่าย รวมถึงระยะเวลาพำนักในประเทศไทยมากขึ้น โดยโครงการนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2557 นี้

แคมเปญที่ 2 Dream Meeting Contest  กิจกรรมการตลาดออนไลน์บนเฟสบุ๊คเพื่อเชิญชวนให้นักเดินทางไมซ์ทั่วโลกร่วมเล่นเกมส์ออนไลน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัดประชุมในเมืองไทยเพื่อชิงรางวัลมาเที่ยวเมืองไทย แคมเปญที่ 3 Itinerary Contest เป็นการจัดประกวดการวางแผนจัดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวก่อนหรือหลังการประชุมในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆในประเทศไทยให้แก่ผู้จัดงานไมซ์ นักเดินทางกลุ่มไมซ์และประชาชนทั่วไป

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับตลาดในประเทศจะดำเนินการภายใต้โครงการ “MICE in Thailand” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดประชุม กลุ่มสัมมนา การจัดกิจกรรม และงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  โดยจะจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 แคมเปญตลอดปีนี้ โดยแคมเปญแรกคือ Thailand MICE Venues Vote Awards 2014 กิจกรรมการโหวตเพื่อคัดเลือกที่สุดของสถานที่จัดประชุมในเมืองไทย,แคมเปญที่ 2  MICE Photo Contest @ IG Project มุ่งสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้อินสตาแกรม เปิดโอกาสให้ร่วมส่งภาพประทับใจจากประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยเพื่อชิงรางวัลทุกเดือน

แคมเปญที่ 3  Shares and Likes your MICE Experiences หน่วยงาน องค์กร บริษัทต่างๆสามารถส่งภาพการจัดกิจกรรมไมซ์ในเมืองไทยที่น่าประทับใจ เข้าร่วมประกวดชิงรางวัลจากทางโครงการ

แคมเปญที่ 4  MICE Guru บริการออนไลน์จากทีเสบเพื่อให้บริการข้อมูลและไขข้อข้องใจทุกคำถามที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย

“ทีเส็บเชื่อมั่นว่าจากแผนงานด้านตลาดออนไลน์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2557 นี้ จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเพิ่มจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เข้ามาในไทย โดยเป้าหมายนักเดินทางไมซ์ปีนี้คือ 987,000 คน และสร้างรายได้ 96,900 ล้านบาท และที่สำคัญจะช่วยผลักดันให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ และทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

Related posts:

  1. ทีเส็บ เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศแบบเต็มสูบ จัดงาน “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเมืองไทยพร้อม”   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ภายใต้5กระบวนทัศน์การทำงานตามแนวทาง Growth Driverซึ่งเป็นบทบาทและภาคกิจใหม่ขององค์กรในฐานะผู้ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์สู่ความสำเร็จ พร้อมเปิดตัว “โครงการประชุมเมืองไทย...
  2. ทีเส็บ จัดงาน “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเมืองไทยพร้อม” ทีเส็บ จัดงาน “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเมืองไทยพร้อม” กระตุ้นความพร้อมไมซ์ไทยทั้งระบบ                  1 กรกฎาคม 2556  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ...
  3. ไทยได้รับคัดเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพจัด FIA Formula E Championship พร้อมโชว์รถระบบไฟฟ้า Formula E คันแรกในเอเซีย ด่วน กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์ความเร็วสูงระดับโลก FIA Formula E Championship วันเดียวกัน เปิดตัวรถแข่งพลังงานไฟฟ้า Formula...
  4. นายกฯประชุมครม.หารือจ่ายเงินจำนำข้าว   นายกฯเข้าประชุมครม.ที่บก.ทอ.หารือจ่ายเงินจำนำข้าว อนุมัติงบเลือกตั้งส.ว.ก่อนตรวจราชการเชียงราย-เชียงใหม่ 26-28ก.พ.นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหารือการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิต 2556-2557 ที่จะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมพิจารณาข้อเสนอของกขช.อนุมัติงบกลางสำรองจ่ายเงินฉุกเฉินในโครงการ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งส.ว. ขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่...
  5. “บัวขาว” ยื่นฟ้อง100 ล้านรองประธาน “ไทยไฟต์” เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก “บัวขาว” หรือ นายสมบัติ บัญชาเมฆ ซูเปอร์สตาร์นักมวยไทยชื่อดัง...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top