รายการ ถอดสลักข่าว 4 ก.พ.57 – “ล้มเลือกตั้ง” ให้เป็นโฆฆะ..ทำได้หรือไม่

รายการถอดสลักข่าว 4 ก.พ. 57  

ประเด็น – “ล้มเลือกตั้ง” ให้เป็นโฆฆะทำได้หรือไม่

สัมภาษณ์พิเศษนายสุชัยวุ ธ ชาวสวนกล้วยนักกฎหมายอิสระ 

ผู้ดำเนินรายการคุณจิรภาสีตาบุตร

[youtube ที่ที่ aXHBnOtPNt8]

[youtube ที่ที่ HTGoB9GKw3Q]

ข่าวเสียงกรุงเทพฯโดย

รายการถอดสลักข่าวจะมาวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์ – ศุกร์เวลา 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 4 ก.ค.2556 -ตรวจทรัพย์สิน-เก็บภาษีพระ…ทำได้หรือไม่ รายการ ถอดสลักข่าว 4 ก.ค.2556 -ตรวจทรัพย์สิน-เก็บภาษีพระ…ทำได้หรือไม่ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ ถอดสลักข่าว...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว 19 ก.ค.2556 – พุทธศาสนาท่ามกลางวิกฤติศรัทธา รายการ ถอดสลักข่าว 19 ก.ค.2556 ประเด็น พุทธศาสนาท่ามกลางวิกฤติศรัทธา ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร สัมภาษณ์พิเศษ...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว 17 ก.ค.2556 -กองทุนสตรี บริหาร เขียนอย่างไรให้ได้เงิน รายการ ถอดสลักข่าว 17 ก.ค.2556 ประเด็น กองทุนสตรี บริหาร เขียนอย่างไรให้ได้เงิน ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 25 ก.ค.2556 – สร้างจิตสำนึกให้แรงงานไทยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน รายการ ถอดสลักข่าว 25 ก.ค.2556 ประเด็น สร้างจิตสำนึกให้แรงงานไทยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว 7 ส.ค.2556 -ถูกทวงหนี้ มีทางออกอย่างไร รายการ ถอดสลักข่าว  7 ส.ค.2556 ประเด็น -ถูกทวงหนี้  มีทางออกอย่างไร สัมภาษณ์พิเศษ นายชูชาติ  บุญยงยศ  ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top