รายการ ถอดสลักข่าว 16 ธ.ค.56 – เด็กเครีดเอ็นทรานซ์ ..เสี่ยงโรคซึมเศร้า

 

รายการ ถอดสลักข่าว 16 ธ.ค.56

 

ประเด็น  -  เด็กเครีดเอ็นทรานซ์ ..เสี่ยงโรคซึมเศร้า

สัมภาษณ์พิเศษ  แพทย์หญิง วิมลรัตน์ วันเพ็ญ

ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร


 

 

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 12 ธ.ค.56 -” เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง “ รายการ ถอดสลักข่าว 12 ธ.ค.56  ประเด็น  - ” เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง “  สัมภาษณ์พิเศษ  ดร.นฤมล  ภานุนำภา...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว 13 ธ.ค.56 -ทางออกวิกฤตการณ์การเมืองไทย รายการ ถอดสลักข่าว 13 ธ.ค.56  ประเด็น  - ทางออกวิกฤตการณ์การเมืองไทย  สัมภาษณ์พิเศษ  นายจักรชัย  โฉมทองดี  กลุ่มโลกสวยปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี  ...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว 6 ธ.ค.56 -ต้านคอรัปชั่นรับประชาคมอาเซี่ยน ประเด็น  -ต้านคอรัปชั่นรับประชาคมอาเซี่ยน สัมภาษณ์พิเศษ  ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 10 ธ.ค.56 -”รู้รักสามัคคี….ก่อนชาติจะสิ้น” ประเด็น  -”รู้รักสามัคคี….ก่อนชาติจะสิ้น” สัมภาษณ์พิเศษ  พระมหาวีรพล    วีรญาโณ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   by...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว 3 ธ.ค.56 – รวมพลังคนไทยดวงใจสีเขียว   ประเด็น  -  รวมพลังคนไทยดวงใจสีเขียว  สัมภาษณ์พิเศษ  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top