“สุรนันทน์” แจงเลื่อนวันเลือกตั้งไม่ได้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

 

วันนี้ 13 ธันวาคม 2556 นายสุรนันทร์ เวชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Suranand Vejjajiva ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกายุบสภา ดังนี้

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกายุบสภา

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา และมาตรา 4 พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 108 และ มาตรา 187 ซึ่งตามบทบัญญัติใน มาตรา 108 การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับตั้งแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และหากนับเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว กำหนดเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกำหนดไว้เช่นนี้ แนวความคิดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาหรือตราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งให้เลื่อนออกไปภายหลังจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ว่าเร็วหรือช้าเพียงใด จึงไม่อาจกระทำได้ เพราะการดำเนินการในลักษณะเช่นนั้นย่อมเป็นการขัดแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 โดยตรง และจะเป็นเหตุให้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ ตามนัยที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติว่า บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

จากประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองที่ผ่านมาของประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วหลายครั้ง มีเพียงครั้งเดียวที่เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ตามวันที่กำนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา คือเหตุการณ์เมื่อ พุทธศักราช 2549 เนื่องจากเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร ในวันที่ 19 กันยายน 2549 เป็นผลให้พระราชกฤษฎีกาเป็นอันสิ้นผลไปโดยสภาพข้อเท็จจริง ซึ่งกรณีไม่อาจเทียบเคียงได้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ไม่เป็นไปตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยด้วย

 

www.facebook.com/Suranand

 

ที่มา facebook/Suranand Vejjajiva

Related posts:

  1. “สุรนันทน์” ยันนายกฯลงนามทูลเกล้าฯร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนแล้ว   นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนยันนายกรัฐมนตรีลงนามทูลเกล้าฯร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนููญ   วันนี้ ( 1 ตุลาคม...
  2. “สุรนันทน์” แจงกรณีถูกบิดเบือนคำให้สัมภาษณ์   สุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในกรณีที่ถูกพาดพิงและบิดเบือนคำให้สัมภาษณ์บนเวทีราชดำเนินเมื่อคืนนี้ว่า   “ชี้แจงการบิดเบือนคำสัมภาษณ์   ผมขอชี้แจง...
  3. ศาลรธน.ออกนั่งบัลลังก์ วินิจฉัยแก้ที่มาส.ว. “ขัดต่อรัฐธรรมนูญ” แต่ไม่ถึงขั้นต้องยุบพรรคเพื่อไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน ศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำวินิจฉัยในการพิจารณาคำร้องที่...
  4. 5 ปี รัฐประหาร 1 ปี นิติราษฎร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 คณะนิติราษฎร์ นิติศาสตร์เพื่อราษฎร จัดงานครบรอบ “5 ปี รัฐประหาร...
  5. “สุรนันทน์” ติง “อภิสิทธิ์” อย่าดูถูกผู้หญิง แนะลดติเตียนคนอื่น   สุรนันทน์ติงอภิสิทธิ์ อย่าดูถูกผู้หญิง แนะลดเวลาติเตียนคนอื่น เพิ่มเวลาปรับปรุงตัวเองให้ทันโลก พร้อมชี้โครงการ Smart Lady เน้นการพัฒนาศักยภาพของหญิงไทย ตามที่นาย...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top