ประธานรัฐสภาเมียนมาร์พบนายกฯ ยืนยันมิตรภาพ 2 ประเทศ

 

วันนี้(23 กันยายน 2556) เวลา 11.00 น. นายฉ่วย มาน (H.E. Thura U Shwe Mann) ประธานสภาประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญของการสนทนามีดังนี้

นายกรัฐมนตรีฯกล่าวต้อนรับประธานสภาประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด โดยประธานสภาประชาชนสหภาพเมียนมาร์ขอบคุณรัฐบาลไทยที่มีความหวังดีต่อเมียนมาร์และต้องการเห็นเมียนมาร์มีการพัฒนาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขณะนี้เมียนมาร์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ แต่รัฐบาลเมียนมาร์ยินดีฟันฝ่าอุปสรรคและจะนำประสบการณ์ของไทยนำประเทศไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงและระดับประชาชนจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ในเรื่องชายแดนไทยและเมียนมาร์ ทั้งสองยินดีที่มีความคืบหน้าในเรื่องการปักปันเขตแดนและเห็นควรให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดการขยายตัวของการค้าและการลงทุนตามแนวชายแดนซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เมียนมาร์และไทยมีการค้าขายที่สมบูณ์ เมียนมาร์ยินดีที่ไทยมีความริเริ่มเรื่อง National Single Window ซึ่งเป็นระบบศุลกากรที่เชื่อมโยงมาไว้ ณ จุดเดียว เป็นเรื่องที่เมียนมาร์ให้ความสำคัญและรัฐบาลเมียนมาร์จะเร่งรัดให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็ว นอกจากนี้ ทั้งสองเห็นว่าไทยและเมียนมาร์ควรเร่งรัดโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีฯกล่าวว่า รัฐบาลไทยได้นำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไปศึกษาการลงทุนด้านสาธารณูปโภคในทวาย อาทิ การคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ไทยและเมียนมาร์จำเป็นต้องผลักดันและประชาสัมพันธ์ให้โครงการทวายฯ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคอาเซียนโดยรวมต่อไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีฯและประธานสภาประชาชนสหภาพเมียนมาร์ ได้หยิบยกประเด็นความร่วมมือด้านแรงงาน โดยประธานสภาประชาชนเมียนมาร์ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดูแลแรงงานเมียนมาร์เป็นอย่างดี มีการพิสูจน์สัญชาติและลงทะเบียนแรงงานเมียนมาร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเมียนมาร์เห็นว่า การดูแลแรงงานเมียนมาร์ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนให้แรงงานเมียนมาร์ได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่ตามกฎหมายของไทย เป็นอีกกลไกหนึ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประธานสภาประชาชนเมียนมาร์ชื่นชมรัฐบาลไทยที่ช่วยเหลือชาวนาในประเทศผ่านนโยบายจำนำข้าวและมีความเชี่ยวชาญที่เมียนมาร์ต้องการ อาทิ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม การเกษตร การท่องเที่ยว ซึ่งนายกรัฐมนตรีฯยินดีส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ความช่วยเหลือและอบรมชาวเมียนมาร์เพื่อส่งเสริมให้ชาวเมียนมาร์อยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

 

ทีมา thaigov.go.th

Related posts:

  1. 10 ประเทศ “อากาศดี” ที่สุดในโลก ก่อนอื่นต้องบอกว่า “10 ประเทศอากาศดีที่สุดในโลก” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์หรือเป็นแหล่งโอโซน แต่เป็นประเทศที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการอพยพย้ายถิ่นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ย้ายไปใช้ชีวิตบั้นปลายหลังเกษียณ หรือเมื่อต้องการซื้อบ้านหลังที่สอง เป็นต้น...
  2. นายกรัฐมนตรีหารือประธานสภาอุตสาหกรรมอิตาลี กระชับหุ้นส่วน SMEs ไทย-อิตาลี   วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา 15.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางสาวยิ่งลักษณ์...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top