รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นายกฯยิ่งลักษณ์

นายอิสึโนริ โอโนะเดระ (Mr. Itsunori Onodera) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันนี้ เวลา 14.00 น. นายอิสึโนริ โอโนะเดระ (Mr. Itsunori Onodera) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีฯ ยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นมีความผูกพันแน่นแฟ้นในทุกระดับ ทั้งราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน เป็นเวลากว่า 126 ปี และยินดีที่ญี่ปุ่นได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 พร้อมแสดงความขอบคุณกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นที่สนับสนุนด้านการศึกษาแก่กำลังพลไทยอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของกองกำลังป้องกันตนเอง โดยส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกฯ นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของกองทัพ

รมว.กห.ญี่ปุ่น แสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะการเป็นผู้ประสานงานอาเซียน-จีน ซึ่งยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญ นายกรัฐมนตรีฯ ย้ำว่าการดำเนินการของไทยอยู่บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ ต้องการเห็นเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือ และการพูดคุยอย่างสันติภายใต้กรอบอาเซียน-จีน ทั้งนี้ไทยและญี่ปุ่นต่างหวังให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางของปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้(DOC) เพื่อผลักดันสู่การจัดทำแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (COC) โดยเร็ว

ที่มา http://www.thaigov.go.th/

Related posts:

  1. นายกฯยิ่งลักษณ์ พร้อมด้วยคณะบุคคลสำคัญ มีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 10 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะบุคคลสำคัญ ประกอบด้วย นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล...
  2. ไทย-เมียนมาร์ยืนยันส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิด นายขิ่น อ่อง มินท์ ประธานสภาชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐสภา ณ ห้องสีงาช้าง...
  3. Mr.Susumu Ishihara ประธาน Fukuoka Association of Corporate Executives เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯยิ่งลักษณ์ วันนี้ (16 ก.ย. 56) นายซูซูมุ อิชิฮาระ ประธาน Fukuoka Association of...
  4. โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชย์ มงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ แก่”นายกฯยิ่งลักษณ์” วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕   ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ประกาศ...
  5. ไทย-ยูกานดา ร่วมลงนาม MOU 3 ฉบับ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึงท่าอากาศยาน Entebbe International Airport เมืองเอ็นเท็บเบสาธารณรัฐยูกันดา...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top