รายการ ถอดสลักข่าว 20 มิ.ย.2556 – กองทุนตั้งตัวได้กับการสร้างผู้ประกอบการใหม่

รายการ ถอดสลักข่าว 20 มิ.ย.2556

-กองทุนตั้งตัวได้กับการสร้างผู้ประกอบการใหม่

ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ  รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร   ตติยกวี  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 19 มิ.ย.2556 -หั่นจำนำข้าวเหลือ 1.2 หมื่น?  รายการ ถอดสลักข่าว 19 มิ.ย.2556 -หั่นจำนำข้าวเหลือ …..1.2 หมื่น? ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว 11 มิ.ย.2556 – แนวโน้มการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไหม รายการ ถอดสลักข่าว 11 มิ.ย.2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร -แนวโน้มการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไหม รายการ ถอดสลักข่าว...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว 12 มิ.ย.2556 -สคบ.เข้มสัญญาสร้างบ้าน รายการ ถอดสลักข่าว 12 มิ.ย.2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร -สคบ.เข้มสัญญาสร้างบ้าน รายการ ถอดสลักข่าว...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 7 มิ.ย.2556 -ติดเครดิตบูโร….จะหาทางออกอย่างไร รายการ ถอดสลักข่าว 7 มิ.ย.2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร ติดเครดิตบูโร….จะหาทางออกอย่างไร  รายการ ถอดสลักข่าว...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556 – “เปิดใจ…โฆษกรัฐบาล” รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร สัมภาษณ์พิเศษ ”นายธีรัตถ์ รัตนเสวี...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top