รายการ ถอดสลักข่าว 7 มิ.ย.2556 -ติดเครดิตบูโร….จะหาทางออกอย่างไร

รายการ ถอดสลักข่าว 7 มิ.ย.2556

ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

ติดเครดิตบูโร….จะหาทางออกอย่างไร 

รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นายสุรพล  โอภาสเสถึยร  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด   

 

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556 – ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556 – “เปิดใจ…โฆษกรัฐบาล” รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร สัมภาษณ์พิเศษ ”นายธีรัตถ์ รัตนเสวี...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว 20 พ.ค. 2556-สถานการณ์ไข้เลือดออก รายการ ถอดสลักข่าว 20 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 21 พ.ค. 2556 -“มาตรการส่งเสริมการส่งออก” รายการ ถอดสลักข่าว 21 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว 14 พ.ค. 2556 – ข้อเสนอองค์กรท้องถิ่น   รายการ ถอดสลักข่าว 14 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top