รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556 – “เปิดใจ…โฆษกรัฐบาล”

รายการ ถอดสลักข่าว 27 พ.ค. 2556

ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

สัมภาษณ์พิเศษ ”นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกรัฐบาล”

ในรายการถึงประเด็น“เปิดใจ…โฆษกรัฐบาล”  

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556 – ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว 21 พ.ค. 2556 -“มาตรการส่งเสริมการส่งออก” รายการ ถอดสลักข่าว 21 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว 20 พ.ค. 2556-สถานการณ์ไข้เลือดออก รายการ ถอดสลักข่าว 20 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร   รายการ...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 14 พ.ค. 2556 – ข้อเสนอองค์กรท้องถิ่น   รายการ ถอดสลักข่าว 14 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว 10 พ.ค. 2556 – มหาวิทยาลัยของสงฆ์   รายการ ถอดสลักข่าว 10  พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร มหาวิทยาลัยของสงฆ์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top