รายการ ถอดสลักข่าว 20 พ.ค. 2556-สถานการณ์ไข้เลือดออก

รายการ ถอดสลักข่าว 20 พ.ค. 2556

ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

 
รายการ ถอดสลักข่าว สัมภาษณ์พิเศษ นพ.นิพนธ์  ชินานนท์เวช
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค 

ในรายการถึงประเด็น สถานการณ์ไข้เลือดออก 

 

 

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

 

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556 – ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว 14 พ.ค. 2556 – ข้อเสนอองค์กรท้องถิ่น   รายการ ถอดสลักข่าว 14 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว 10 พ.ค. 2556 – มหาวิทยาลัยของสงฆ์   รายการ ถอดสลักข่าว 10  พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร มหาวิทยาลัยของสงฆ์...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 13 พ.ค. 2556 – ประชุมรับมือวิกฤติน้ำโลก   รายการ ถอดสลักข่าว 13 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว 15 พ.ค. 2556 – ตั๋วหนังโหดและราคาป็อปคอร์นที่แพงเกินจริง   รายการ ถอดสลักข่าว 15 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top