รายการ ถอดสลักข่าว 10 พ.ค. 2556 – มหาวิทยาลัยของสงฆ์

 

รายการ ถอดสลักข่าว 10  พ.ค. 2556

ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

มหาวิทยาลัยของสงฆ์

สัมภาษณ์ พระวิสุทธิ  ภัทรธาดา รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


 

 

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556 – ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว 8 พ.ค. 2556 – ปิดเว็บไซต์….ต้องทำอย่างไร   รายการ ถอดสลักข่าว 8 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รายการ...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว 9 พ.ค. 2556 – ทำไมต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็ก   รายการ ถอดสลักข่าว 9 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 2 พ.ค. 2556 – มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รายการ ถอดสลักข่าว  2 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร  ตติยกวี...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว 1 พ.ค. 2556 รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 1 พ.ค. 2556 ดำเนินรายการโดย จิรภา สีตาบุตร -...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top