รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556 – ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

 

รายการ ถอดสลักข่าว 7 พ.ค. 2556

ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร

 

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. รายการ ถอดสลักข่าว เสนอในประเด็น “ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย”  รองศาสสตราจารย์ นายแพทย์กำจร  ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้สนทนาในรายการถึงประเด็นนี้ โดยมีคุณจิรภา  สีตาบุตร  เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

 

 

by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันจันทน์-ศุกร์ เวลา 21.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

 

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว 2 พ.ค. 2556 – มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รายการ ถอดสลักข่าว  2 พ.ค. 2556 ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร  ตติยกวี...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว 1 พ.ค. 2556 รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 1 พ.ค. 2556 ดำเนินรายการโดย จิรภา สีตาบุตร -...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2555   รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2555        ...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว 21 มี.ค. 2556 – ทางออกปัญหาค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุข รายการ ถอดสลักข่าว 21 มี.ค. 2556 ดำเนินรายการโดย คุณสุภาดา วิจักรชัยวงศ์ -ทางออกปัญหาค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุข...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2555   รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2555      ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top