ปตท.โชว์แผน BCM มั่นใจภารกิจเดินหน้าต่อเนื่องในทุกวิกฤตพลังงาน

 

ปตท.โชว์แผน BCM มั่นใจภารกิจเดินหน้าต่อเนื่องในทุกวิกฤตพลังงาน ตอกย้ำความพร้อมรับวิกฤตไฟฟ้าเมษายนนี้ วอนประชาชนปลูกฝังจิตสำนึกประหยัดพลังงาน

บ่ายวันนี้ (1 เมษายน 2556) นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมการปฏิบัติการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต หรือ Business Continuity Management (BCM) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ซึ่งมีการเปิดห้องปฏิบัติการรองรับสภาวะฉุกเฉิน ให้เห็นถึงการหมุนเวียนประจำการของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมทั้งระบบการรายงานเหตุและระงับเหตุ ระบบการสื่อสาร อาทิ วีดิโอทางไกลเชื่อมต่อโครงค่ายคลังปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการจัดส่งเชื้อเพลิง ระบบการดูแลผลกระทบชุมชน และระบบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นแผนดำเนินงานเชิงรุกเพื่อรองรับทุกสภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงในด้านพลังงานและการจัดส่งพลังงานให้ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยในช่วงเวลาที่เกิดความเสี่ยงด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างวันที่ 5 – 14 เมษายน 2556 ปตท.ก็จะเปิดดำเนินการภายใต้กรอบ BCM และมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับในช่วงวิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 เป็นต้น

 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า การดำเนินการตามกรอบ BCM นั้นประกอบด้วยแผนงานย่อยมากมาย โดยทุกหน่วยสำคัญขององค์กรจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการควบคู่กับการประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ BCM ประกอบด้วย แผนการจัดการสภาวะวิกฤต แผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ แผนการจัดเตรียมทรัพยากรบุคลากร แผนการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง และแผนการกู้คืนอาคารและสถานที่ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ธุรกิจไม่หยุดชะงัก และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในทุกสถานการณ์

ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉิน ณ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.นั้นมีการเชื่อมต่อสื่อสารโดยระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์กับ ศูนย์ปฏิบัติการของ ปตท. ในพื้นที่ต่างๆอาทิ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จ.ชลบุรี โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และ คลังน้ำมันพระโขนง รวมถึงระบบเชื่อมต่อการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก อย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

 

ดร.ไพรินทร์ กล่าวถึงตัวอย่างขั้นตอนการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานว่า ในกรณีตัวอย่างหากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปตท.จะต้องแจ้งเหตุการณ์ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทราบทันทีเพื่อปรับลดปริมาณการใช้ก๊าซฯ หรือปรับเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทนให้ทันกับความสามารถในการจ่ายก๊าซฯในแต่ละกรณี และแจ้งให้หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.ทราบ เพื่อจัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับทดแทนก๊าซธรรมชาติที่ขาดหายไป ทั้งนี้ ได้มีการจัดระดับความรุนแรงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์กำหนด ได้แก่ สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง ซึ่งแต่ละสีจะบ่งบอกถึงระดับที่แตกต่างกันในปริมาณการจ่ายก๊าซฯของผู้ผลิตก๊าซฯ ระดับปริมาณความต้องการใช้ ระดับการดำเนินการผลิตไฟฟ้าที่เป็นไปตามแผนหรือนอกเหนือจากแผนการผลิตปกติ และระดับผลที่อาจจะกระทบต่อผู้ใช้ เป็นต้น

สำหรับกรณีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับแหล่งยาดานาปิดซ่อมบำรุง ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556 นั้น ปตท.ได้เตรียมน้ำมันเตา น้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำรองให้เพียงพอ และมั่นใจไม่ส่งผลกระทบต่อภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เตรียมความพร้อม โดยแจ้งขอความร่วมมือผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งอื่นๆไม่ทำกิจกรรมใดๆที่มีความเสี่ยงต่อการผลิตก๊าซในช่วงเวลาดังกล่าว จัดเตรียมแผนการเรียกก๊าซธรรมชาติเต็มที่จากผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติบนบก และสำรองก๊าซธรรมชาติในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกให้เต็มที่

 

 

 

Related posts:

  1. ปตท. ปลูกพลังแห่งปัญญา มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ประจำปี 2555   ปตท. ปลูกพลังแห่งปัญญา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ประจำปี 2555   วันนี้ (15...
  2. ข่าวดี! เปิดมอเตอร์เวย์-ทางด่วนวิ่งฟรี ช่วงสงกรานต์ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ประธานการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)...
  3. ปตท. ชวนลดโลกร้อน ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี   ตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี ที่ปั๊ม ปตท. 55 แห่งทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 5 ธันวาคม ศกนี้ 27 รายการ และให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 15 รายการต่อเนื่องอีกจนถึงสิ้นปี...
  4. ปตท. คว้าอันดับ 95 ของโลก จาก Fortune Global 500   ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับล่าสุดของ Fortune...
  5. “เผือกทอดเต้าหู้ทอด” เมนูทานเล่น ที่แสนไม่ธรรมดา   ลี คาเฟ่ East-West Cuisine เสิร์ฟ “เผือกทอดเต้าหู้ทอด” เมนูทานเล่นสุดแสนไม่ธรรมดา ความอร่อยที่คุณต้องยกนิ้ว สูตรเด็ดเฉพาะของ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top