ครม.ต่อพรก.ฉุกเฉิน 3จว.ใต้3 อีก 3 เดือน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติ ต่อพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 20 มิถุนายนนี้

Related posts:

  1. ครม.ขึ้นค่าแรง300เริ่ม1มค.56-ตั้ง’จารุพงศ์’นั่งปธ.ปคอป. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ม.ค. ปีหน้า...
  2. ผลงาน 1 เดือน รัฐบาลสอบผ่าน   เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากประชาชนทั่วประเทศ...
  3. มาตรการ ”ฉุกเฉิน” ของรัฐบาลกรณีน้ำท่วม ต้องบังคับใช้ได้จริง (The Nation 08/10/11) คำว่า “ฉุกเฉิน” หมายถึงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์เช่นนี้ต้องการซึ่งควากล้าหาญ การคิดนอกกรอบและจะต้องเป็นการกรำอย่างไม่มีอคติในทางการเมืองและผลประโยชน์ส่วนตัว...
  4. ตรรกะสังสรรค์   หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมายด้วยประเด็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต “ตรรกะสังสรรค์” กำเนิดขึ้นเพื่อนำเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ ผ่านการตั้งคำถาม ต่อการดำรงอยู่ของ ‘มนุษย์’...
  5. มติครม.ย่อยประกาศใช้ พ.ร.บ.มั่นคง 22-30 พ.ย. 3 เขตกทม. “ร.ต.อ.เฉลิม” เผย วงถกคณะรัฐมนตรีย่อย มีมติ ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง 22-30 พ.ย. นี้ ในพื้นที่...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top