Book Club / รัฐธนนท์ ธนาสินสิทธานนท์

Book Club / รัฐธนนท์ ธนาสินสิทธานนท์

รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club

สนทนากับ คุณรัฐธนนท์ ธนาสินสิทธานนท์

เจ้าของหนังสือ ”กาลครั้งนี้มีนิทาน และ เรื่องรักเล็กเล็ก”

 

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่  8  ธันวาคม  2555


Book Club / รัฐธนนท์ ธนาสินสิทธานนท์

 

 

"กาลครั้งนี้มีนิทาน และ เรื่องรักเล็กเล็ก"

 

รัฐธนนท์ ธนาสินสิทธานนท์

 

 

 

รายการคุยกันวันเสาร์

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 น. – 20.00 น.

ทาง TNN.24 ชม

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

Related posts:

  1. Book Club / เมนูอาหารเจ ,งานฝีมืออาเซียน รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club สนทนากับ ร.ศ.จริยา เดชกุญชร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ ผู้เขียนหนังสือ “เมนูอาหารเจ”  ...
  2. Book Club / ชิงสุขก่อนตาย รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club สนทนากับ คุณนพดล พริ้มพราย (อนัตตา) ผู้เขียนหนังสือ “ชิงสุขก่อนตาย”   ...
  3. Book Club / ประชาคมอาเซียน ,เงินตราในอาเซียน รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club สนทนากับ คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร ผู้จัดทำหนังสือ ชุด“ประชาคมอาเซียน” และหนังสือ “เงินตราในอาเซียน” ...
  4. Book Club / “มาเฟียเลือดมังกร” (เสือ สิงห์ กระทิง แรด หงส์)   รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club สนทนากับทีมนักเขียนนวนิยาย ชุด “มาเฟียเลือดมังกร” (เสือ สิงห์...
  5. Book Club / พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club สนทนากับ คุณพศิน อินทรวงศ์ ผู้เขียนหนังสือ “พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐี”    ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top