นายกฯนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นขรก.ที่ดีถวายในหลวง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

โดยได้นำข้าราชการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณมีใจความว่า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่น แน่วแน่ แก้ปัญหาประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิต โดยยึดมั่น คำสอนแห่งศาสนา และแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป

 

อ่านเพิ่มที่ http://www.innnews.co.th/

 

Related posts:

  1. นายกฯเปิดบ้านอุ่นใจคลองเตยย้ำลุยปราบยาบำบัดผู้เสพ   นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านอุ่นใจ ตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ที่ชุมชนคลองเตย โว รัฐบาลใส่ใจปัญหายาเสพติด จับบำบัดแล้วมากกว่า 4 แสนคน  ...
  2. นายกฯมอบ77ผวจ. ตั้งศูนย์ดูสถานการณ์น้ำ-สั่งสอบโกงงบ นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผู้ว่าราชการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ รับมือสถานการณ์น้ำ ยึดพระราชดำริ พร้อมตั้งศูนย์ส่วนหน้า ขณะ สั่งสอบแล้ว...
  3. นายกฯตรวจจำนำข้าวรับมีคนหาช่องโกง นายกรัฐมนตรี ตรวจจำนำข้าว รับมีคนหาช่องทุจริต ยัน เร่งปราบปราม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ระหว่างตรวจการจัดเก็บข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำข้าว ที่คลังสินค้ากลาง...
  4. นายกฯเปิดพักชำระหนี้เกษตรกร 3 ปี ยันช่วยลดภาระปชช. นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยเปิดโอกาสลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 20 สิงหาคม 2555...
  5. โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชย์ มงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ แก่”นายกฯยิ่งลักษณ์” วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕   ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ประกาศ...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top