รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 15 พ.ย. 2555

รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 15 พ.ย.2555

 

- การบริหารจัดการน้ำ เพื่อปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน

 

 

 

by  The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นข่าวร้อนแรงประจำวัน

ออกอากาศทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 21.30 น. (โดยประมาณ)

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT

Related posts:

  1. รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2555 รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 3 ก.ค.2555 by  The Bangkok Voice News...
  2. รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2555 รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2555       by...
  3. รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 25 ต.ค. 2555   รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 25 ต.ค. 2555   - 3G...
  4. รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2555   รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2555   - แก้ปัญหา...
  5. รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2555   รายการ ถอดสลักข่าว ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2555   - จิตอาสา...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top