ปตท. รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company

 

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company ในประเภท Overall Performance in Asia/Pacific 2012 อันดับที่ 6 จากการจัดอันดับบริษัทพลังงานจำนวน 250 บริษัททั่วโลกที่มีผลประกอบการที่ดี

 

ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ ที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและความแข็งแกร่ง เพื่อให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และยังแสดงถึงความพร้อมของ ปตท. ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการแข่งขันในเวทีโลก

 

ทั้งนี้ รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company จัดโดย บริษัท PLATTS ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลข่าวสารพลังงานระดับโลก ณ ประเทศสิงคโปร์

 

Related posts:

  1. ปตท. คว้าอันดับ 95 ของโลก จาก Fortune Global 500   ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับล่าสุดของ Fortune...
  2. Global Art ตอนที่ 2 Global Art ตอนที่ 2 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  3. Global Art ตอนที่ 1 Global Art ตอนที่ 1 รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Saturday...
  4. ปตท. รับรางวัล Investors’ Choice Award จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Investors’...
  5. ปตท. รับรางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม มุ่งสร้างประเทศไทยสู่ความยั่งยืน การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จัดขึ้นโดย กระทรวงการคลัง เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด Toward… The New...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top