ปตท. รับรางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม มุ่งสร้างประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จัดขึ้นโดย กระทรวงการคลัง เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด Toward… The New Frontier : พลังรัฐวิสาหกิจไทย ข้ามขอบฟ้าใหม่ สร้างไทยยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะมอบรางวัลแก่รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการพัฒนา พร้อมส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งระหว่างรัฐวิสาหกิจ ทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนติดตามการดำเนินงาน

 

ทั้งนี้ ปตท. ได้รับรางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

  • รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ที่มีความโดดเด่นและมีมาตรฐานในการดำเนินงานครอบคลุมทุกรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น  รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

 

  • รางวัลนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่แสดงถึงการพัฒนา และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ พร้อมสร้างนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้ ปตท. รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากผลงาน “PTT Electromagnetic Induction” เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ คิดค้นโดยทีมนักวิจัย ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. แสดงถึงศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและการบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ   

 

Related posts:

  1. “เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท.” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ นายปิติพันธ์ เทพปิติมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)รับรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจจากผลงาน “เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบปตท.”...
  2. ปิดถนนรอบพระรูปทรงม้า-สวนจิตร 24 กรกฎาคม (เดลินิวส์ 19/07/11) พล.ต.ต.ภาณุ  เกิดลาภผล  รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  รับผิดชอบงานจราจร เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2011...
  3. นมผงทำไอคิวต่ำ หนุนกินนมแม่ (เดลินิวส์ 19/07/11)  พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด ในฐานะอนุกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า นมแม่เป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพของเด็กไทย ซึ่งบางคนเข้าใจผิดว่านมผงมีประโยชน์มากกว่านมแม่...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top