มติครม.ขยายโครงการรถเมล์-รถไฟฟรีถึง มี.ค.56

คณะรัฐมนตรีมีมติขยายมาตรการลดค่าครองชีพ รถเมล์ รถไฟฟรี อีก 6 เดือน หรือ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 ขณะที่อนุมัติวงเงินในโครงการรับจำนำข้าวนาปีรอบใหม่ 240,000 ล้านบาท จากที่กระทรวงพาณิชย์เสนอขอไว้ 450,000 ล้านบาท หลังจากที่โครงการรับจำนำรอบใหม่ได้เริ่มไปตั้งแต่เมื่อต้นเดือนตุลาคมแล้ว

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรับจำนำข้าวประจำปี 2555-2556 เฉพาะข้าวนาปีจำนวน 15 ล้านตัน วงเงิน 240,000 นล้านบาท เพื่อรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 โดยกระทรวงการคลังจะกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในโครงการ 150,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะนำเงินจากการขายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพียงแค่ครึ่งเดียวจากที่ กระทรวงพาณิชย์นำเสนอของบ 405,000 ล้านบาท โดย ครม.จะพิจารณางบประมาณใช้การรับจำนำข้าวนาปรังอีกครั้ง เนื่องจากยังเหลือเวลาอีกครึ่งปี

ส่วนกรณีการเดินหน้าเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการรับจำนำข้าวของกลุ่มนักวิชาการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีย้ำว่าชาวนาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ และจะทำความเข้าใจกับนักวิชาการ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายมาตรการลดค่าครองชีพ รถเมล์ รถไฟฟรี อีก 6 เดือน หรือ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 รวมถึงขยายเวลายกเว้นอัตราภาษีน้ำมันดีเซลอีก 1 เดือน ส่วนการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแทน นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ที่ลาออกจากตำแหน่งไป นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายงานกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รับผิดชอบดูแลกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ ศอ.บต. ขณะที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ดูแลกระทรวงคมนาคม ส่วนพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ดูแลสำนักพระพุทธศาสนา และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมมอบหมายให้ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ยังไม่ปรับ ครม. แม้ว่า ฝ่ายค้านจะ ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

 

อ่านเพิ่มที่ http://news.thaipbs.or.th

Related posts:

  1. มติครม.อนุมัติงบ 424 ล้านให้วท. ปรับระบบเตือนภัยรับมือน้ำท่วม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม. เมื่อวันที่ 6มี.ค.55 ที่ประชุมครม.อนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เสนอตั้งงบประมาณของแผนงานปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(กยน.) ไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน 424 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555...
  2. ยุติรถเมล์-รถไฟฟรีคมนาคมไม่มีอำนาจต่อ ชาวบ้านลุ้นมาตรการรถเมล์-รถไฟฟรี ต่ออายุใช้บริการ หลัง รมว.คมนาคมโยนไม่มีอำนาจตัดสินใจ อ้างอยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พร้อมชี้การพิจารณาขยายเวลามาตรการเป็นหน้าที่ของ รฟท. กับ ขสมก. หากตัดสินใจยุติ มาตรการรถเมล์-รถไฟฟรีจบแค่ 30...
  3. ครม.ขยายเวลา เมล์ฟรี ถึง 15 ม.ค. 55 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลา รถเมล์ รถไฟฟรี ถึง 15 มกราคม 2555 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนที่กลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์...
  4. ธอส.เตรียมชงเอง ขอ รัฐฯ ต่ออายุบ้านหลังแรกอีก 6 เดือน   ธอส.เตรียมชงเอง ขอ รัฐฯ ต่ออายุบ้านหลังแรกอีก 6 เดือน นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ...
  5. ข้าราชการเซ็ง บางหน่วยชวดเงินโบนัส ปี 2555 ครม.ไม่อนุมัติตั้งงบประมาณสำรองปี 56 สมทบจ่ายโบนัส ทำข้าราชการในหน่วยงานที่มีงบประมาณเหลือไม่พอ อดรับเงินโบนัสปี 55           ...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top