Style Update / Thailand Medical Hub Expo 2012

Thailand Medical Hub Expo 2012

Thailand Medical Hub Expo 2012

 

งานแสดงศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลและการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งเอเชีย รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 

Thailand Medical Hub Expo 2012

วันที่ Aug. 30- Sep. 2, 2012

ที่ Challenger 2-3 Impactbr
10.00 – 20.00

 

 

 


เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพบริการสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง สุขภาพ นานาชาติ เพื่อพัฒนาวิชาการทาง ด้านบริการสุขภาพ เผยแพร่นโยบายและผลงานของกระทรวง สาธารณสุขในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของบริการสุขภาพในกลุ่มประเทศ อาเซียนไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก

 


ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพในระดับโลก และเกิดการเติบโตของสาขาธุรกิจ บริการสุขภาพอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีจำนวนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศ ไทย เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยมีสถานบริการสุขภาพ และสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับนานาชาติ เช่น JCIA (Joint Commission International Accreditation) หรือมาตรฐานสปาสู่สากล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในความพร้อม ของบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งการให้บริการที่ทันสมัยและเป็นสากล อีกทั้ง ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลกหลายรางวัล ทำให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าในทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบความตกลงอาเซียน ที่จะมีผลในปี 2015 เป็นกรอบความตกลงที่มีความใกล้ชิด

การจัดงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 จึงเป็นการเผยแพร่นโยบาย Medical Hub และแสดงศักยภาพความพร้อมของการให้บริการสุขภาพของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่ว โลก ซึ่งสามารถ สร้างโอกาสและรายได้ให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต

 


Thailand Medical Hub Expo 2012  จะเป็นการจัดกิจกรรม  นิทรรศการและผลงานของ บริการสุขภาพใน 4 ผลผลิตคือ บริการรักษาพยาบาล บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ บริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาสมุนไพรไทย ของประเทศไทยต่อประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก มีกิจกรรม ที่ร่วมเฉลิมพระเกียรติที่แสดงผลงานและนิทรรศการการพัฒนาด้าน สาธารณสุขในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์  กิจกรรมอบรม สัมมนาวิชาการ  กิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพของไทย ที่มีความครบครันและทันสมัย  สื่อสารถึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย  สามารถสร้างองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง  โดยมีแนวคิดหลักคือ “ Thailand as world class health care destination ”

 

 

Related posts:

  1. มหกรรม Thailand Mobile Expo 2012 (Sanook 10/01/2012)  ในช่วงปลายเดือนมกราคม  2555 เตรียมพบกับมหกรรมมือถือ – แท็ปเล็ตครั้งแรกของปี  ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile...
  2. เริ่มแล้ววันนี้กับ Thailand Mobile Expo 2012 (Thailand Mobile Expo 26/01/12) เริ่มแล้ววันนี้กับมหกรรมมือถือครั้งยิ่งใหญ่ต้นปี Thailand Mobile Expo 2012 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่...
  3. มหกรรมมือถือ “Thailand Mobile Expo 2011 Showcase” มาแล้ว   (techxcite  14/09/2011)   ในวันที่ 29 ก.ย.  – 2 ต.ค. 2554...
  4. Thailand Research Expo 2011 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554“ (Thailand Research Expo...
  5. ยอดจอง Mazda ทะลุ 4.5 พันคันในงาน Motor Expo 2011 ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทยเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมกับการปิดฉากงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 28 หรือ Motor Expo 2011 ที่ บริษัท Mazda Sales...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top