ผีเสื้อแถบโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะกลายพันธุ์

(BBC 13/08/12) มีรายงานว่า สารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลออกมาส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในผีเสื้อที่ประเทศญี่ปุ่น ที่อาศัยอยู่แถบโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในผีเสื้อเหล่านั้นได้แก่ ปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนขาและหนวดของผีเสื้อ และรูปร่างของผีเสื้อที่เปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแต่เกิดเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะระเบิด

โดยห้องแล็ปที่ทำการทดลองได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการกลายพันธุ์และสารกัมมันตภาพรังสี ผลการทดลองดังกล่าวถูกตีพิมพ์ลงในรายงานวิทยาศาสตร์ Nature.com

อ่านเพิ่มที่ บีบีซี

Posted by Natchanaht 15/08/12

 

No related posts.

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top