การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 2 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “7 P”

การวางแผนทางการตลาด ตอนที่  2 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “7 P”

การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 2 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “7 P”

 

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด

“การวางแผนทางการตลาด”

ตอน ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “7 P”

 

 

โดยจะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ

ทุกสัปดาห์ ทาง The Bangkok Voice   โปรดติดตามนะครับ

 

ปัจจุบัน ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการสอนวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ

และเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น Love Ocean – น่านน้ำแห่งความรัก,

ล้วงลึก เรื่องลับที่นักบริหารต้องรู้ และ ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ ฯลฯ

 

ชมรายการทั้งหมดได้ที่นี่

 

Post By @drkittiphun  22/06/55

 

Related posts:

  1. การวางแผนทางการตลาด ตอนที่ 1 ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “4 P”   ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “การวางแผนทางการตลาด” ตอน ทฤษฎีแบ่งแยกส่วนผสมทางการตลาด “4 P”  ...
  2. ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 8 การตั้งเป้าหมายในการลงทุน   ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การตั้งเป้าหมายในการลงทุน”    ...
  3. ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 10 การลงทุนในกองทุนต่างๆ   ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในกองทุนต่างๆ”    ...
  4. ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 9 ปัจจัยการลงทุน   ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “ปัจจัยการลงทุน”    ...
  5. ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 11 การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์   ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์”    ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top