ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 11 การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 11 การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์

ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 11 การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์

 

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด

“ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ”

ตอน “การลงทุนในตราสารอนุพันธุ์”

 

 

โดยจะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ

ทุกสัปดาห์ ทาง The Bangkok Voice   โปรดติดตามนะครับ

 

ปัจจุบัน ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการสอนวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ

และเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น Love Ocean – น่านน้ำแห่งความรัก,

ล้วงลึก เรื่องลับที่นักบริหารต้องรู้ และ ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ ฯลฯ

 

ชมรายการทั้งหมดได้ที่นี่

 

Post By @drkittiphun 16/06/55

 

Related posts:

  1. ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 10 การลงทุนในกองทุนต่างๆ   ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในกองทุนต่างๆ”    ...
  2. ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 8 การตั้งเป้าหมายในการลงทุน   ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การตั้งเป้าหมายในการลงทุน”    ...
  3. ตลาดสำหรับการลงทุน ตอนที่ 9 ปัจจัยการลงทุน   ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “ปัจจัยการลงทุน”    ...
  4. ตลาดสำหรับการลงทุน 4 ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง The Bangkok...
  5. ตลาดสำหรับการลงทุน 5 ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ แนะนำแนวคิด “ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ” ตอน “การลงทุนในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX)” โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดหลักการบริหารในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง The...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top