Talking Points / ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

 

Talking Points by Siraphop  ตอน ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง
โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี

ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง

www.bangkokvoice.com

 

 

ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง

 

 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550

เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เสียภาษี ได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองด้วยการบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง โดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้กระทำได้โดยผู้เสียภาษีแต่ละคนระบุรหัสพรรคการเมืองที่ประสงค์จะบริจาคให้ได้หนึ่งพรรคการเมืองปีละหนึ่งร้อยบาท

หลักเกณฑ์การบริจาค

ผู้บริจาคต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย
ผู้บริจาคต้องมีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไป
กำหนดการยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม
สถานที่ยื่นแบบ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ร่วมพัฒนาพรรคการเมือง 3 ขั้นตอน

กรอกแบบฟอร์มยื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด. 90,91
ทำเครื่องหมายในช่องประสงค์จะบริจาคเงินภาษี 100 บาท
กรอกรหัสพรรคการเมืองที่ชื่นชอบเพียง 1 พรรค

เสียภาษีช่วยพัฒนาชาติ 100 บาท ช่วยพัฒนาพรรคการเมือง


 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

 

Related posts:

  1. Talking Points / กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า   Talking Points by Siraphop  ตอน กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  2. Talking Points การเยียวยาทางการเมือง   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  3. Talking Points การเยียวยาเนื่องจากความรุนแรงในภาคใต้   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  4. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  5. ศาลอาญาระหว่างประเทศ   Talking Points by Siraphop  ตอน ศาลอาญาระหว่างประเทศ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top