เปิดแผนแก้น้ำฉบับสมบูรณ์ เล็งพื้นที่ฟลัดเวย์ตะวัน ตก-ออก

สบอช. เผย แผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เล็งพื้นที่ฟลัดเวย์ตะวันตก-ออก ทำถนนสัญจรยกสูงกว่าปกติ และจะปรับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจ คาดราคาที่ดินพุ่งแน่นอน

           เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ได้เผยว่า ในการบริหารจัดการน้ำในแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวความคิดของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ภายใต้กรอบงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาทนั้น จะมีการใช้งบประมาณจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

           โดยวางแผนก่อสร้างแนวฟลัดเวย์ถาวร 2 เส้นทาง ได้แก่

           1. แนวฟลัดเวย์ฝั่งเจ้าพระยาตะวันตก (ท่าจีน-เจ้าพระยา) ความยาว 314 กิโลเมตร

           2. แนวฟลัดเวย์เจ้าพระยาตะวันออก (ป่าสัก-เจ้าพระยา) ความยาวประมาณ 322 กิโลเมตร

           ทั้งนี้ เพื่อบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ภาคกลางเป็นต้นไป ซึ่งการสร้างฟลัดเวย์สามารถใช้ถนน 2 เส้นนั้น สัญจรได้ตามปกติ ยกเว้นเมื่อเกิดน้ำท่วม ถนนเส้นดังกล่าวจะถูกจัดให้เป็นทางผ่านน้ำ โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยพื้นที่จัดสร้างได้ เพราะเกรงว่าจะมีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรในอนาคต

           สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานสร้างฟลัดเวย์ถาวร จะมีการร่างประกาศเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษายื่นแสดงแบบ แนวความคิดพื้นฐาน (conceptual design) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ ภายหลังจากสามารถคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา และผู้ก่อสร้างได้แล้ว คาดว่าฟลัดเวย์ถาวรจะสร้างเสร็จภายใน 2 ปีครึ่ง โดยจะต้องใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รวมทั้งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

           ทั้งนี้ จากแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะยั่งยืน ตามแนวความคิดของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) มีทั้งสิ้น 8 แผนงาน วงเงินรวมประมาณ 3 แสนล้านบาท ประกอบด้วย

           1. การฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่า และดิน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุลพื้นที่ดำเนินการประมาณ 10 ล้านไร่ งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

           2. การบริหารจัดการน้ำ และอ่างเก็บน้ำหลัก และการสร้างอ่างกักเก็บน้ำอย่างเหมาะสม และยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก วงเงินงบประมาณ 5 หมื่นล้านบาท

           3. การจัดทำ ผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อม พื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักของแต่ละจังหวัด และของประเทศ (ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมถึง) งบประมาณ 5 หมื่นล้านบาท

           4. การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานพิษณุโลก (เหนือนครสวรรค์) และโครงการเจ้าพระยาใหญ่ (เหนืออยุธยา) ให้เป็นแก้มลิงแม่น้ำเพื่อเก็บกักน้ำชั่วคราวในฤดูน้ำหลาก โดยใช้พื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ รวมทั้งปรับปรุงให้สามารถเพิ่มผลผลิต เกษตรกรรมและประมง ฯลฯ งบประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

           5. การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และคันริมแม่น้ำของแม่น้ำสายหลัก คือ ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน ฯลฯ 7 พันล้านบาท

           6. การจัดหาทางน้ำหลาก (flood way) และหรือทางผันน้ำ (flood diversion channel) เพื่อรับอัตราการไหลน้ำหลากส่วนเกินจากแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก ไปทางฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่ง รวมทั้งจัดทำทางหลวง (ระดับประเทศ) ไปพร้อม ๆ กัน งบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท

           7. การปรับปรุงระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ ทั้งหลาก และแห้ง กรณีต่าง ๆ 3 พันล้านบาท

           8. การปรับปรุงองค์กร (ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำสั่งการ กำกับ ดูแล ติดตาม พร้อมทั้งปรับปรุง/เพิ่มเติมกฎหมาย และกำหนดวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม) การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มที่ http://www.matichon.co.th

Related posts:

  1. กองทุนประกัน5หมื่นล.ไม่พอ คปภ.ขยายรับอุตฯขนาดใหญ่ (Matichon  27/01/2012)  นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คป ภ.) กล่าวว่า คปภ.คาดว่ารูปแบบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2...
  2. เจาะเศรษฐกิจ…ทิศทางการลงทุน และกระแสเงินทุนต่างชาติ (มติชน 27 มีนาคม 2554) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย...
  3. เอไอเอส-ดีแทค-ทรูมูฟ ชวนลูกค้าส่ง SMS บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ ร่วมกับครอบครัวข่าว 3 ขอเชิญชวนลูกค้ามือถือทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ ท่วม ผ่าน SMS...
  4. น้ำท่วม ทุกข์ร่วม แบ่งทุกข์ ร่วมทุกข์ ชาวสถาปัตย์เกษตร และเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมแบ่งเบาความทุกข์ ของพี่น้องคนไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถนำของใช้จำเป็นมามอบได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย...
  5. สงกรานต์คึกคัก! คาดเงินสะพัดกว่า 25,000 ล้าน บรรยากาศสงกรานต์ทั่วไทยคึกคัก คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้าน ขณะที่ถนนข้าวสารคนแห่เที่ยว คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท ด้าน ททท.ตั้งเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top