ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้ก่อตั้ง “ชมรมคนรักมวลเมฆ”

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ / ชมรมคนรักมวลเมฆ

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ / ชมรมคนรักมวลเมฆ

 

รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk

มาพูดคุยกันกับดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

ผู้ก่อตั้ง “ชมรมคนรักมวลเมฆ”

 

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555

 

 

รายการคุยกันวันเสาร์

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 – 20.00 น.

ทาง TNN.24 ชม

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

Related posts:

  1. Book Club / สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พฺรหฺมรํสี ผู้ทรงคุณวิเศษเมตตามหาบารมี   รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club   คุณวิญญู บุญยงค์ ผู้ค้นคว้าและรวบรวมหนังสือ “สมเด็จพระพุฒาจารย์โต...
  2. ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ แบรนด์ QUALY   รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk มาพูดคุยกันกับคุณ ธีรชัย  ศุภเมธีกูลวัฒน์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ แบรนด์ QUALY  ...
  3. น.พ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ด้านธรรมชาติบำบัด   รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk มาพูดคุยกันกับนายแพทย์ ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ด้านธรรมชาติบำบัด   ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่...
  4. คุยกันวันเสาร์ Greenvolutions ผลิตภัณฑ์จาก “แกลบ”   รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk มาพูดคุยกันกับเจ้าของ Greenvolutions ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก “แกลบ” คุณฐากูร โฆษินทร์เดชา...
  5. Book Club / ตุ๊ดตุ๊ด – แต๋วแต๋ว   รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club   มาพูดคุยกับ คุณดุจ เกษมสุวรรณ   ผู้เขียนหนังสือ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top