นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book “I Love Library”

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book  “I Love Library”

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book “I Love Library”

 

รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง  Saturday Talk

มาพูดคุยกันกับคุณนิทัศน์ มณีศิลาสันต์

เจ้าของโปรแกรม e-book  “I Love Library”

 

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555

 

 

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book  “I Love Library”

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book “I Love Library”

 

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book  “I Love Library”

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book “I Love Library”

 

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book  “I Love Library”

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book “I Love Library”

 

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book  “I Love Library”

นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ เจ้าของโปรแกรม e-book “I Love Library”

 

รายการคุยกันวันเสาร์

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 – 20.00 น.

ทาง TNN.24 ชม

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

Related posts:

  1. Book Club – Happy Life ชีวิตนี้มีความสุข   รายการคุยกันวันเสาร์ กับ คุณก๊อต ณัฐกฤตา กุลสิริธนกร ช่วง Book Club กับ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี...
  2. รายการ All Style พากินพาเที่ยวที่ร้าน “My Cafe the Library” ห้องสมุดและร้านอาหารเก๋ๆ   รายการ All Style คุณก๊อต ณัฐกฤตา และน้องแหวน เวชชาชีวะ พาคุณผู้ชมไปที่ร้าน “My Cafe...
  3. Book Club / สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พฺรหฺมรํสี ผู้ทรงคุณวิเศษเมตตามหาบารมี   รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club   คุณวิญญู บุญยงค์ ผู้ค้นคว้าและรวบรวมหนังสือ “สมเด็จพระพุฒาจารย์โต...
  4. Book Club / ตุ๊ดตุ๊ด – แต๋วแต๋ว   รายการคุยกันวันเสาร์ ช่วง Book Club   มาพูดคุยกับ คุณดุจ เกษมสุวรรณ   ผู้เขียนหนังสือ...
  5. Book Club ความลับของจักรวาล ทางแห่งนิพพาน กับ ทพ.สม สุจีรา รายการคุยกันวันเสาร์ กับ คุณสุรนันทร์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club มาพูดคุยทันตแพทย์ สม สุจีรา ผู้เขียนหนังสือ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top