ศาลอาญาระหว่างประเทศ

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

 

Talking Points by Siraphop  ตอน ศาลอาญาระหว่างประเทศ
โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี

ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง

www.bangkokvoice.com

 

 

ศาลอาญาระหว่างประเทศ

 

เป็นศาลที่มีลักษณะถาวร หรือประจำ

 

ต่างจากศาลอาญาระหว่างประเทศแบบเฉพาะคดี (ad hoc) ที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในยูโกสลาเวีย และรวันดา

 

 

วัตถุประสงค์หลักของศาลอาญาระหว่างประเทศ

 

ในอารัมภบทของธรรมนูญกรุงโรมก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ คือ เป็นศาลที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนศาลภายในของรัฐภาคีที่จะพิจารณาความผิดอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า ศาลอาญาระหว่างประเทศจะมีเขตอำนาจก็ต่อเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าศาลภายในของรัฐ “ไม่เต็มใจ” (unwilling) หรือ “ไม่สามารถ” (unable) ที่จะฟ้องดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาได้เท่านั้น

 

 

การไม่เต็มใจ หมายถึง รัฐนั้นไม่ยอมที่จะดำเนินคดีหรือรู้เห็นเป็นใจกับผู้ถูกกล่าวหา หรือต้องการช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา เป็นต้น

 

การไม่สามารถที่จะดำเนินคดี หมายถึง กรณีกระบวนการยุติธรรมภายในของรัฐนั้นล้มเหลว ตกอยู่ในสภาพที่ไม่อาจทำงานได้ เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมมีปัญหาคอร์รัปชั่น หรือเกิดสงครามกลางเมือง เป็นต้น

 

เขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศจึงมีลักษณะเป็นเขตอำนาจเสริมศาลภายในเท่านั้น (complementarity)

 

การก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศจึงมิได้มีความมุ่งหมายที่จะมาแทนที่ ลบล้าง หรือตัดเขตอำนาจของศาลภายในของรัฐ

 

อารัมภบทของธรรมนูญกรุงโรมย้ำว่า เป็นหน้าที่ของรัฐทุกรัฐที่จะต้องใช้เขตอำนาจของตนเหนืออาชญากรรมระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้น

 

ศาลภายในของรัฐมีความรับผิดชอบเบื้องต้นที่จะต้องใช้เขตอำนาจของตนในการพิจารณาบรรดาอาชญากรรมร้ายแรงที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของตนก่อนต่อเมื่อรัฐนั้นไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาได้ ศาลอาญาระหว่างประเทศจึงจะเข้ามาพิจารณาคดี

 

ตัวอย่างเช่น หากจะเข้ากรณีให้ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณากรณีอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีสัญชาติอังกฤษด้วย ก็จะต้องมีการฟ้องที่ศาลของอังกฤษเสียก่อน ต่อเมื่อกระบวนการยุติธรรมของอังกฤษ “ไม่เต็มใจ” หรือ “ไม่สามารถ” ที่จะดำเนินคดีได้ จึงจะส่งเรื่องให้ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาต่อไปได้

 

 

 

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

 

Related posts:

  1. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  2. ความผิดต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ กรณีเกาะช้าง   Talking Points by Siraphop  ตอน ความผิดต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ กรณีเกาะช้าง โดย...
  3. Talking Points การเยียวยาทางการเมือง   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  4. Talking Points การเยียวยาเนื่องจากความรุนแรงในภาคใต้   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  5. วันโลกต้านเอดส์ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น”วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY)...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top