การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ

 

Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี

ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง

www.bangkokvoice.com

 

 

การเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรี 10 มกราคม 2555 กับมติคณะรัฐมนตรี 3 กุมภาพันธ์ 2555

 

มติ ครม. 10 มกราคม 2555

 

กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ช่วงก่อนรัฐประหาร 19 กันยายน 2549

 

เสียชีวิตรายละ 4.5 ล้านบาท

ค่าปลงศพรายละ 2.5 แสนบาท

กรณีทุพพลภาพ อัตราเท่ากรณีเสียชีวิต

กรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญ ร้อยละ 80 ไม่สำคัญร้อยละ 40 ของกรณีเสียชีวิต

บาดเจ็บไม่สูญเสียอวัยวะ สาหัสร้อยละ 25 ไม่สาหัสร้อยละ 15 บาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 5 ของกรณีเสียชีวิต

 

 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเสียชีวิตได้รับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2 แสนบาท กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 5 หมื่นบาท กรณีได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2 หมื่นบาท กรณีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1 หมื่นบาท

 

ชดเชยเยียวยาความสูญเสียทางจิตใจ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 3 ล้านบาท

 

ดังนั้น หากรวมเงินเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับถึงรายละ 7,750,000 บาท

 

 

มติ ครม. 3 กุมภาพันธ์ 2555

 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เห็นชอบร่างระเบียบ กพต.ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ…มีหลักเกณฑ์ อาทิ

 

กรณีถึงแก่ความตายหรือทุพพลภาพ 5 แสนบาท

กรณีบังคับบุคคลให้สูญหาย 5 แสนบาท

กรณีข้างต้นทั้งสอง หากเลขาธิการ ศอบต. สามารถเสนอให้เพิ่มเติมเงินเยียวยาอีก 7 ล้านบาท กรณีเห็นว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ

 

ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ให้จ่ายในอัตราวันละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 3 แสนบาท

ค่าช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ถูกควบคุมตัว หรือถูกคุมังโดยไม่มีความผิด 3 หมื่นบาท

ค่าชดเชยตามจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัววันละ 400 บาท

 

 

ค่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องให้การเยียวยาเป็นการเฉพาะ หรือต้องเยียวยาทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

 

เพราะฉะนั้น กรณีภาคใต้ที่ได้แน่นอน คือ 5 แสนบาท อีก 7 ล้านบาท จะได้รับต่อเมื่อ เลขาฯ ศอบต.เห็นว่าเสียชีวิตจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

 

ประกาศฉบับนี้วางเงื่อนไขเยียวยาเหตุการณ์นับแต่ 1 ตุลาคม 2554

 

เพราะฉะนั้น กรณีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เหตุการณ์มาตั้งแต่ปี 2547 จึงไม่เข้าเงื่อนไขตามประกาศนี้

 

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

 

Related posts:

  1. Talking Points การเยียวยาเนื่องจากความรุนแรงในภาคใต้   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  2. Talking Points การเยียวยาทางการเมือง   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  3. ผลวิจัยกรุงเทพโพลล์ : นศ.ปี 4 กับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของนิสิต  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในหัวข้อ “นศ.ปี 4 กับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท”...
  4. แฉรายวัน ชูวิทย์ปูดอีกบ่อนใหญ่50โต๊ะขึ้น เตรียมเปิดต้นก.พ.ย่านรัชดาฯ   เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ทำการพรรครักประเทศไทย สุขุมวิทซอย 10 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ...
  5. ครม. อนุมัติปรับเงินเดือน ขรก. – ลูกจ้างรัฐ เริ่ม 1 ม.ค. 55 ครม. อนุมัติปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพ ข้าราชการ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาท ดีเดย์ 1 ม.ค. 2555...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top