ประโยชน์ของยาแก้โรคความจำเสื่อม

Credit: BBC

(BBC 08/03/12) งานวิจัยชิ้นใหม่พบว่า ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมกว่าหลายพันคนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากยาโรคความจำเสื่อม

การศึกษาที่ปรากฏในวารสารทางการแพทย์นิวอิงแลนด์ พบว่า ผู้ป่วยที่รับประทานยา Aricept แก้โรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจำเสื่อมนั้น จะมีระดับการลดน้อยถอยลงของความทรงจำน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทาน

ผลการทดลองดังกล่าวมีกลุ่มผู้ทำการทดลองที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมจำนวน 295 ราย จากประเทศอังกฤษและสก็อตแลนด์ ที่เคยได้รับยา  Aricept

กลุ่มแรกนั้นผู้ป่วยได้รับยาหลอก ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งผู้ป่วยยังคงได้รับยา Aricept และกลุ่มที่สาม ผู้ป่วยได้รับยาประเภทอื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคความจำเสื่อม และกลุ่มที่สี่ผู้ป่วยจะได้รับยาที่ผสมผสานกันระหว่าง Aricept และยาอื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคความจำเสื่อม

ผลการศึกษาพบว่า ยาที่ใช้ในการรักษาโรคความจำเสื่อมไม่ได้เข้าไปหยุดอาการความจำเสื่อมของผู้ป่วย แต่มีผลช่วยชะลอให้อาการต่างๆ เป็นไปอย่างช้าลง

โดยผู้วิจัยประเมินความจำของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มในเวลา 1 ปี โดยดูจากการจัดการสิ่งต่างๆ ในแต่ละวัน เช่นการแต่งตัวและการรับประทานอาหาร เป็นต้น

อ่านเพิ่มที่ บีบีซี

Posted by Natchanaht 09/03/12

 

 

Related posts:

  1. ผลวิจัยชี้ ยานอนหลับอาจทำให้ตายเร็วขึ้น (Time 28/02/12) ผลการวิจัยชิ้นใหม่พบว่า ยานอนหลับที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำให้พวกเขาสามารถพักผ่อนได้นั้นอาจเป็นตัวทำให้เกิดความเสี่ยงในการเสียชีวิตเร็วขึ้น ผลการศึกษาพบว่า จากการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ทดลองจำนวน 10,529 ที่ได้รับการจ่ายยานอนหลับกับกลุ่มทดลองผู้ที่ไม่ได้รับประทานยานอนหลับพบว่า กลุ่มผู้ที่รับประทานยานอนหลับมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตเร็วขึ้นกว่าปกติ 2.5...
  2. ตรรกะสังสรรค์   หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมายด้วยประเด็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต “ตรรกะสังสรรค์” กำเนิดขึ้นเพื่อนำเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ ผ่านการตั้งคำถาม ต่อการดำรงอยู่ของ ‘มนุษย์’...
  3. แร่ธาตุสังกะสีช่วยให้เด็กรอดจากโรคปอดบวม   (Time 08/02/12) โรคปอดบวมเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี แต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้พบว่ามีหนทางที่ง่ายและถูกที่จะช่วยให้เด็กเหล่านั้นมีชีวิตรอดมากยิ่งขึ้น และสิ่งนั้นก็คือ แร่ธาตุสังกะสี หรือ...
  4. เอแบคโพลล์ : ความสุขมวลรวมด้านการเมือง ศก.ต่ำลง วันที่11ก.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง รายงานดัชนีความสุขมวลรวมหรือ Gross Domestic...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top