นายกฯ ยิ่งลักษณ์ หารือรมว.การค้าญี่ปุ่น ให้คำมั่นรับมือน้ำท่วมได้

 

Credit: http://www.matichon.co.th

(07/03/12) นายกรัฐมนตรีไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น นายยูกิโอะ เอดาโน บนความตกลง JTEPA และมาตรการในการจัดการปัญหาน้ำท่วม โดยมีเนื้อหาใจความดังนี้

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ กล่าวแสดงความมั่นใจต่อแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล ที่ซึ่งประกอบด้วยแผนฉุกเฉินและแผนการรับมือในระยะยาว และแผนการดังกล่าวก็ได้มีการหารือกันและอยู่ในกระบวนการดำเนินงาน

ในส่วนของแผนการอันเป็นมาตรการฉุกเฉินนั้น จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2012 โดยแผนการดังกล่าวนี้ได้รวมเอาการฟื้นฟูและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการน้ำเข้าไว้ด้วย รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการจัดการเกี่ยวกับน้ำ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย และการออกแบบพื้นที่อ่างเก็บน้ำ รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยให้กับพื้นทื่ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับมาตรการระยะยาวนั้น รัฐบาลได้วางแผนที่จะจัดการกับลุ่มแม่น้ำต่างๆ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ซึ่งรัฐบาลไทยได้อนุมัติเงินงบประมาณราว 350 พันล้านบาทเพื่อการดำเนินการตามแผนการดังกล่าว

ส่วนทางด้านภาคธุรกิจและเอกชนนั้น รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือในส่วนเงินทุนก่อสร้างเขื่อนเพื่อการปกป้องเขตอุสาหกรรมเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัดตั้งกองทุนเงินประกันสำหรับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท

ในการประชุม JTEPA นี้ ประเทศไทยมีความพร้อมในการที่จะทบทวนข้อหารือที่มีอยู่และที่จะมีขึ้นต่อไป โดยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรจะเร่งให้ความร่วมมือและประสานงานกันในทุกๆ ภาคส่วนบนฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมยานยนตร์ นายกฯ ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า อุปสรรคทางการค้าใดๆ ควรจะหมดสิ้นไปเพื่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวร่วมกัน

ในโอกาสนี้ นายกยิ่งลักษณ์ชูประเด็นเกี่ยวกับการติดต่อและการประสานงานทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค รวมถึงเส้นทางการค้าบริเวณลุ่มน้ำแม่โขง ซึ่งในการนี้ประเทศไทยได้กล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศญี่ปุ่นในความสัมพันธ์ระหว่าง อาเซียน-ญี่ปุ่น ในการจัดการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและแม่โขง-ญี่ปุ่น มาด้วย ณ ที่นี้

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยตั้งอยู่บนศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออาเซียนกลายเป็นแหล่งสังคมเศรษฐกิจ และประเทศไทยจะเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญยิ่งในการเชื่อมต่อเป็นประตูสู่อีสเวสท์ (แนวตะวันออกสู่ตะวันตก) และทางพื้นที่ทางใต้ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศญี่ปุ่นที่จะใช้พื้นที่ของประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นในการสนับสนุนการลงทุนและธุรกิจในภูมิภาคนี้ในช่วงระยะอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ที่มา:

PM Yingluck discusses with Japanese Minister of Economy, Trade and Industry on JTEPA and flood management measures

Today (7 March 2012) at 0830 hrs, local time, Mr. Yukio Edano, Minister of Economy, Trade and Industry of Japan paid a courtesy call on the Prime Minister. Gist of the discussions is as follows.

The Prime Minister expressed her confidence on the Thai government’s flood rehabilitation plan, which was composed of both the urgent and longer term plans. The plans put in place have already begun implementation and have been progressing.

As for the urgent phase measures, the completion will be by March 2012. This includes rehabilitation and improvement of existing infrastructure for water management, the setting up of an integrated agency to manage water, the development of a database and warning system, and the designation of reservoir areas, as well as compensation for those affected.

As for the longer term measures, the government has put in place plans to manage river basins, among others. The Thai parliament has approved the draft bill for 350 billion baht for loans to implement the plans.

As for the business and private sector, the government will assist in certain costs, specifically two thirds of the total investment for the dykes to be constructed to protect industrial estates affected. Apart from this, the government has set up a 50 billion baht fund for natural disaster insurance to help the people and entrepreneurs affected.

On the JTEPA, Thailand is ready to review the negotiations and negotiate further, viewing that both sides should expedite the cooperation in various sectors that are of mutual benefit. This is especially true for human resources development in the automobile industry. The Prime Minister said that trade obstacles should be eliminated for this purpose.

On this occasion, the Prime Minister raised the issue of connectivity and regional economic integration, especially the expansion of trade and investment in the region, and along the economic corridors of the Mekong River Basin. Thailand commends the role of Japan in the ASEAN-Japan, East Asia Summit and Mekong-Japan Forum frameworks.

Thailand is situated in the center of Southeast Asia, so it is therefore a strategically important country, most especially as ASEAN becomes an economic community and there is greater regional connectivity along the East West and Southern corridors.

Moreover, the development of the Dawei Deep Sea Port and industrial estate will be an opportunity for Japan to use Thailand as a base to support investments and businesses in the region in the years ahead.

 

Posted by Natchanaht 08/03/12

 

 

Related posts:

  1. ยิ่งลักษณ์ นายกฯ หญิงคนแรกของไทยอย่างเป็นทางการ   (The Nation 5/08/11) ในวันนี้ (5/08/11) ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ได้ประกาศผลคะแนนเสียง...
  2. Talk Asia: นายกฯ ตอบCNN ประเด็นน้ำท่วมและพ.ต.ท. ทักษิณ (Talk Asia, CNN 11/12/11) Looking forward that clearly flooding and...
  3. องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์มีจดหมายถึงยิ่งลักษณ์ แนะเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน   (Human Rights Watch 15/08/11) องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) มีจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี...
  4. นายกฯ นอร์เวย์เวย์ประกาศให้คณะกรรมาธิการสอบสวนเหตุวินาศกรรม (CNN 27/07/11) นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์นายเจนส สโตลเตนเบิร์ก มีประกาศจัดตั้งคณะกรรมาธิการอิสระเพื่อให้สอบสวนเหตุวินาศกรรมที่เกิดขึ้น ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในวันศุกร์ที่ผ่านมา (22/07/11)...
  5. นายกฯ ญี่ปุ่น เตรียมประกาศลาออกศุกร์นี้ (The New York Times 23/08/11) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาโอโตะ คัง กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (23/08/11)...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top