หนังสือ “บันทึกของแมนเดลา”

รายการคุยกันวันเสาร์  กับ  สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณธิดา  ธัญญประเสริฐกุล
ผู้เขียนหนังสือ ”บันทึกของแมนเตลา” ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

 

Related posts:

  1. หนังสือ “เกากลยุทธ์” รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณ  ดำรงค์   วงษ์โชติปิ่นทอง   ผู้เขียนหนังสือ...
  2. หนังสือ “ชีวิตเลือกได้” รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณวรพัณธ์     โลกิตสถาพร ผู้เขียนหนังสือ  ”ชีวิตเลือกได้”...
  3. หนังสือ “มองซีอีโอโลก เล่ม9″ รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณ วิกรม  กรมดิษฐ์   ผู้เขียนหนังสือ   ”มองซีอีโอโลก เล่ม9″ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม  2554...
  4. หนังสือ “ในม่านเมฆ” รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณ ฉัตรารัศมิ์   แก้วมรกต  (ร่มแก้ว)  ผู้เขียนหนังสือ   ”ในม่านเมฆ” ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม...
  5. หนังสือ ”อาหารสมอง” และ”ผู้ชนะ 10 คิด”   รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง Book Club กับ  คุณ ไพศาล    ถนอมอารมย์    ผู้เขียนหนังสือ  ”อาหารสมอง”  ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top