โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้ประเมินความเสี่ยงมะเร็งออนไลน์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดบริการ ประเมินความเสี่ยงมะเร็งออนไลน์ครั้งแรก

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดให้มีคลินิกประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดย

 โครงการนี้จะจัดให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถนำระบบการประเมินที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาษาไทย ไปทำการกรอกข้อมูลด้วยตนเองและทราบผลด้วยตนเองที่บ้าน พร้อม

ไปกับการให้คำแนะนำ หลังจากทราบผลการประเมินแล้ว ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบ

โทรศัพท์แล้ว

 

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.2555

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยตนเอง เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศล

 

ซึ่ง ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานเปิด

โครงการ กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดให้มีคลินิกประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

โดยได้พัฒนาวิธีการในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวางระบบการคัดกรองโรคมะเร็งให้

เหมาะสมกับอายุและสภาพความเสี่ยงของแต่ละบุคคล มาเป็นเวลากว่า 3 ปี และได้จัดให้มีบริการ

ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรก ในเว็บ www.thaicancerrisk.com เพื่อให้เกิดประโยชน์

กับประชาชนทั่วไป

 

คุณหมอจรัสกล่าวต่อว่า การประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งด้วยระบบคอมพิวเตอร์นี้ แต่ละบุคคล

สามารถทำด้วยตนเองได้ที่บ้าน และจากข้อมูลที่ใช้ในการประมวลวิเคราะห์ จะสามารถบอกระดับ

ความเสี่ยงของบุคคลผู้นั้นได้ ทั้งยังบอกถึงปัจจัยที่ควรหลีกเลี่ยงและปัจจัยที่ช่วยป้องกันการเกิด

โรคมะเร็ง โครงการนี้จะจัดให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถนำระบบการประเมินที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาษาไทย ไปทำการกรอกข้อมูลด้วยตนเองและทราบผลด้วยตนเองที่บ้าน พร้อม

ไปกับการให้คำแนะนำ หลังจากทราบผลการประเมินแล้ว ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบ

โทรศัพท์แล้ว

 

สำหรับผู้ที่สมควรได้รับการตรวจคัดกรองเพิ่มเติม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะให้บริการ

ในการตรวจคัดกรองเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยการนัด ซึ่งตั้งเป้าเอาไว้จำนวน 1,000 ราย.

 

7/2/55

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

No related posts.

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top